Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava osnutka Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030

Preko mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republika Slovenija kot razvita in odgovorna država prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in neenakosti ter doseganje trajnostnega razvoja. Prispeva tudi k soočanju s posledicami humanitarnih kriz, krepitvi odpornosti na krize in njihovemu preprečevanju, s čimer med drugim naslavlja tudi temeljne vzroke migracij.

 

Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 54/17), sprejeta v Državnem zboru septembra 2017 je predvidela sprejem Strategije, ki bo podrobneje opredelila posamezna področja delovanja države v njenem mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je kot nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v sodelovanju s priznano strokovnjakinjo s tega področja, prof. dr. Majo Bučar, ostalimi resorji, ki sodelujejo pri mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ter po posvetovanju z nevladnimi organizacijami, ustanovami na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, Gospodarsko zbornico Slovenije in predstavniki zasebnega sektorja pripravil osnutek, ki ga daje v javno obravnavo.

 

Ločeno od Strategije se skladno z določili Resolucije pripravlja tudi akcijski načrt o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč, ki bo opredelil finančne vidike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije v prihodnje.

 

Civilno družbo in zainteresirano javnost vabimo, da svoja mnenja, komentarje in predloge naslovi na razvoj.mzz(at)gov.si s pripisom: Mnenje na osnutek SMRSHP najkasneje do 5. novembra 2018.

 

Vnaprej se zahvaljujemo za Vaše sodelovanje, saj bomo le s skupnimi močmi in vključujočim partnerstvom lahko uresničili cilje trajnostnega razvoja do leta 2030 ter v smislu univerzalnosti Agende 2030 za trajnostni razvoj pri njenem uresničevanju podpirali tudi partnerske države.  

 

Več o Mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/

 

Priloge:

Osnutek Strategije mednarodenga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS do leta 2030.pdf

 

Osnutek Strategije mednarodenga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS do leta 2030.doc