Skoči na vsebino

NOVICA

Posvetovanje z državljani o prihodnosti Evropske unije v Kočevju

Kočevje, 13. september 2018 – Generalni direktor Direktorata za zadeve EU, mag. David Brozina, se je kot razpravljavec v imenu Ministrstva za zunanje zadeve udeležil drugega posvetovanja z državljani na temo prihodnosti Evropske unije.

 

Posvetovanje z državljani organiziramo v okviru vseevropskega projekta, na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Projektu smo se pridružile vse države članice, ki tudi sicer v zadnjih letih izvajamo posvetovanja o prihodnosti EU.

 

Posvet v Kočevju, je že drugi tovrsten posvet v Sloveniji, ki ga je Vlada RS tokrat organizirala skupaj z občino Kočevje. Neposredni prenos je bilo mogoče spremljati tudi na "facebook" profilu Vlade RS.

 
Poleg občanov in občank so se posvetovanja udeležili tudi predstavniki občine,  Vlade RS in institucij EU. Razpravo je moderiral dr. Damjan Lajh iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

 

Razprava je bila posvečena naslednjim tematskim sklopom:

  • zaznava prisotnosti EU v vsakdanjem življenju evropskega državljana, pripadnosti EU, skupnim evropskim vrednotam (solidarnost, različnost, demokracija, socialna blaginja) in evropska identiteta;
  • vloga izobraževanja v procesu oblikovanja evropske identitete in aktivnih Evropejcev;
  • identifikacija področij, na katera naj EU v prihodnje usmeri sredstva za učinkovitejši in trajnostni razvoj tako mest kot širše regije, države in evropskega prostora.


    V dinamični in zanimivi razpravi je bilo slišati mnogo mnenj in predlogov o tem, kakšna naj bo Evropska unija v prihodnosti. Občani in občanke so predstavili svoje izkušnje z delovanjem EU in izrekli tako pohvale kot kritike glede tega kako čutijo prisotnost EU v svojem življenju. Udeleženci so bili enotnega mnenja, da je treba krepiti temeljne vrednote in načela EU kot so solidarnost, enakost, razumevanje. Izobraževanje so prepoznali kot eno izmed ključnih orodij za nadaljnji razvoj in krepitev evropske identitete. Menili so, da bi morali tudi nacionalni izobraževalni sistemi, več pozornosti nameniti evropskim vsebinam. O vprašanju sredstev za kohezijsko politiko, ki je ena izmed ključnih politik proračuna EU je bilo podanih nekaj ocen glede črpanja teh sredstev in predlogov o tem kamor bi se morala evropska sredstva v prihodnje prioritetno usmeriti. Razprave se je iz Ministrstva za zunanje zadeve RS udeležil Generalni direktor Direktorata za zadeve EU, mag. David Brozina, ki je predstavil glavne trenutne izzive in projekte, ki so pred Evropsko unijo.