Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja Junckerjevo jasno in ambiciozno napoved dela EU

Na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije pozdravljamo današnji nastop predsednika Evropske komisije Jeana Clauda Junckerja v Evropskem parlamentu. V njem je predstavil oceno stanja v Uniji in podal jasno in ambiciozno napoved dela, ki nas v EU čaka v obdobju do evropskih volitev, ki bodo spomladi prihodnje leto.

 

Povsem soglašamo z njegovo oceno pomena, ki ga ima EU za mir, stabilnost in napredek blagostanja v Evropi. Veseli nas njegov poudarek, da je v predvolilnem obdobju treba posebno pozornost nameniti preseganju razlik znotraj Unije ter da je za državljane bistvenega pomena doseganje potrebnih dogovorov in izpolnitev danih zavez. V tem smislu se zavedamo, da bo v preostanku mandatnega obdobja potreben dodaten napor na področjih, kot so spopad z izzivi migrantske krize, dokončanje Ekonomske in monetarne unije in okrepitev evra, pogajanja o večletnem finančnem okviru ter nadaljnja poglobitev notranjega trga.

 

Prav tako pomemben je poudarek, posvečen krepitvi in zaščiti demokracije ter vseh vrednot v okviru vladavine prava, med katerimi je tudi spoštovanje sodnih odločb; to v Evropski uniji ni stvar izbire.

 

Zadovoljni smo tudi z oceno nujnosti čedalje bolj enotnega nastopanja EU pri vprašanjih, ki presegajo pomen in zmogljivosti posameznih članic. Le tako bomo na globalnem prizorišču lahko učinkovito uveljavljali skupne interese. Poleg zunanje trgovine to še posebej velja za področja, kot so boj proti podnebnim spremembam, varnostna in obrambna politika ter tudi skupna zunanja politika. Pri tem nas veseli napoved novega partnerstva med EU in Afriko, ki bo temeljil na vzajemnem uresničevanju medsebojnih zavez.

 

Predsednik Evropske komisije Juncker je predstavil tudi predloge nekaterih sprememb pri odločanju v zadevah skupne zunanje politike ter davčnih vprašanj pa tudi glede sistema volitev v Evropski parlament. Gre za daljnosežne pobude, ki bodo zanesljivo predmet poglobljenih analiz in razprav v prihodnjem obdobju evropske politike, v katerih bo aktivno sodelovala tudi Slovenija.