Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje splošnih volitev v BiH (7. oktober 2018)

Notranji rok za prijavo je 8. avgust 2018.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje splošnih volitev, ki bodo 8. avgusta 2018 potekale v Bosni in Hercegovini. Dolgoročni opazovalci bodo prisotni v Sarajevu oziroma drugod po državi od 2. septembra do 14. oktobra 2018.

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo. 

 

Besedilo razpisa najdete tukaj

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je sreda, 8. avgusta 2018, zunanji rok pa ponedeljek, 13. avgusta 2018, do konca delovnega dne. 

 

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06). 

 

Prednost pri izboru predstavljajo predhodne izkušnje iz opazovanja volitev in znanje lokalnih jezikov, kandidati pa morajo imeti odlično znanje angleščine.

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba najpozneje do 8. 8. 2018 poslati na e-naslov napotitve napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.