Skoči na vsebino

NOVICA

VOZNIK V (1 delovno mesto) v MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE, Oddelku za varnost, logistiko in investicije v Službi za dokumentacijo, logistiko in varnost

Opis delovnega področja:
- opravljanje prevozov v Republiki Sloveniji in v tujini;
- skrb za vozni park;
- urejanje evidenc.
   
Opis delovnega mesta:
- opravljanje prevozov;
- opravljanje manjših vzdrževalni del na vozilih, strojih in napravah z motorji z notranjim izgorevanjem;
- izvajanje manjših popravil na vozilu;
- vodenje potrebnih evidenc;
- opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba;
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
- vozniški izpit B kategorije;
- znanje angleškega jezika na osnovni ravni;
- da osebi ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njeni strani.

 

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
3. pisno izjavo kandidata:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- da pred nastopom dela soglaša z varnostnim preverjanjem;
4. pisno dokazilo o znanju angleškega jezika.

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, z dvomesečnim poskusnim delom.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju opravljanja prevozov.

ROK: 18. 6. 2018

 

Kandidati vloge posredujejo na naslov: kadrovska.mzz(at)gov.si . Dodatne informacije na tel. št. 478-2298 (ga. Vesna Rek Kovačič)