Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za zunanje zadeve čestita za dogovor med Atenami in Skopjem glede vprašanja imena, pozdravlja Republiko Severno Makedonijo in pričakuje zelo konkreten ter brezpogojen napredek na evroatlantski poti

Ljubljana, 12. junij 2018 - Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja dogovor o rešitvi vprašanja imena, ki je bil po več kot četrt stoletja dosežen med dvema državama in po katerem bo Republika Makedonija prevzela ime Republika Severna Makedonija.

Gre za zgodovinski dogovor, ki je pomemben za dvostranske odnose med obema državama in za regijo. Ključnega pomena je, da se doseženi dogovor spoštuje in tudi udejanji.

Rešitev je zahtevala visoko raven vsestranskega angažmaja, izgradnjo močnega medsebojnega zaupanja ter prevzemanje politične odgovornosti. Zato izrekamo priznanje obema državama in njihovim predstavnikom, ki so bili v vseh preteklih letih, še posebej pa v zadnjih mesecih vključeni v izjemno dinamična pogajanja.

Ministrstvo za zunanje zadeve ob tem ponavlja svojo podporo predstavljenemu priporočilu Evropske komisije za začetek pogajanj o makedonskem članstvu v Evropski uniji, saj je država dosegla viden napredek na področju notranjih reform, medetničnega spoštovanja ter napredka v odnosih s sosednjimi državami. Na tej podlagi pričakujemo, da bo junijski Evropski svet sprejel povsem jasno in brezpogojno odločitev o začetku pogajalskega procesa za članstvo v Evropski uniji.

Odločilen korak naprej pričakujemo tudi pri integraciji v Nato.