Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Seminar o možnostih vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente EU, s poudarkom na področju energije

Ljubljana, 1. junij 2018 – Ministrstvo za zunanje zadeve je danes skupaj s Centrom energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Institutom Jožef Stefan ter v sodelovanju z Evropsko komisijo v Hiši EU organiziralo seminar z naslovom: "Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije." Seminar je bila namenjen ozaveščanju o priložnostih za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje, zlasti Evropske unije, izpostavljeno pa je bilo področje trajnostne energije. Seminarja se je udeležilo okoli šestdeset predstavnikov slovenskih podjetij in drugih zainteresiranih institucij.

 

Sabina Stadler Repnik, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve, je poudarila pomen Agende 2030 in pričakovane okrepljene vloge zasebnega sektorja kot partnerja pri uresničevanju univerzalnih trajnostnih ciljev. Povedala je, da v Sloveniji poteka prenova strateškega in pravnega okvira mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki daje poudarek na partnerstvih, tudi z zasebnim sektorjem. Mikro, mala in srednje velika podjetja so osrednji akterji gospodarstva Slovenije in celotne EU, zato je treba krepiti njihovo vključevanje tudi v razvojno sodelovanje, za kar si Slovenija aktivno prizadeva v okviru EU. Poudarila je, da bosta v prihodnje v vse vidike slovenskega razvojnega sodelovanja prednostno vključevani dve temi, to sta enakost spolov in varovanje okolja. Med slednje sodi tudi trajnostna energija.

 

Marjeta Jager, namestnica generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije, je v nagovoru izpostavila EU kot največjo donatorico razvojne pomoči na svetu. Poudarila je trajnostno energijo kot eno od ključnih področij, ki je praktično vpeto v vse zunanje instrumente EU. 1,2 milijardi ljudi po svetu namreč trpi za energetsko revščino, od tega samo v Afriki 600 milijonov ljudi. Za izkoreninjenje (energetske) revščine so potrebe po finančnih sredstvih izjemne, cilje pa bo možno doseči zgolj s partnerstvom javnega in zasebnega sektorja.

 

Strokovnjaki iz Generalnega direktorata za mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije so podrobneje predstavili zunanje finančne instrumente EU, Zunanji investicijski načrt (EIP) ter postopke in pravila za prijavo na projekte v razpisih. Predstavljeni so bili tudi konkretni energetski infrastrukturni projekti v Afriki s področja hidroenergije (Niger, Ruanda), vetrne energije (Maroko) ter projekti v Črni Gori in Gruziji. Izpostavljen je bil ElectriFI, ki omogoča prožno sofinanciranje projektov globalno in je še posebej primeren za mala in srednje velika podjetja.

 

Alenka Suhadolnik, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo, je v zaključku predstavila podatke o slovenskih neposrednih naložbah in blagovni menjavi v zadnjih dveh letih ter mrežo gospodarske diplomacije, ki je majhnim in srednje velikim podjetjem v pomoč pri internacionalizaciji njihovih aktivnosti. Poudarila je potrebo po diverzifikaciji slovenskega izvoza predvsem izven EU, saj se bo tam v naslednjih dveh desetletjih odvilo okoli 90 odstotkov svetovne gospodarske rasti, hkrati pa je izven EU trenutno aktivnih le okoli 13 odstotkov evropskih (in slovenskih) malih in srednjih podjetij.

 

Predstavitve govorcev so dostopne na:

http://cer-slo.si/vkljucevanje-zasebnega-sektorja-v-zunanje-financne-instrumente-eu---podrocje-energije-04-06-2018.html