Skoči na vsebino

NOVICA

Panelna razprava ob 25. obletnici članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope

Ljubljana, 22. maj 2018 - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes, ob dnevu slovenske diplomacije in ob 25. obletnici članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope, organiziralo panelno razpravo z naslovom "Svet Evrope: demokracija, človekove pravice in vladavina prava na razpotju".

 

Minister Erjavec je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da Svet Evrope danes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, saj v evropskem prostoru zagotavlja širok pravni in institucionalni okvir  za demokracijo, človekove pravice in temeljne svoboščine ter vladavino prava. Države članice vzpodbuja, usmerja in korigira pri uveljavljanju in krepitvi temeljnih načel in vrednot na katere moramo biti v času hitrih sprememb in številnih izzivov še posebej pozorni.

 

Slovenija je postala članica Sveta Evrope 14. maja 1993. To je bil še en  korak v procesu uveljavljanja Slovenije kot samostojne in suverene države v mednarodni skupnosti, obenem pa je potrjeval našo zavezanost človekovim pravicam, demokraciji in pravni državi. V 25 letih je Slovenija v Svetu Evrope delovala resno in prepoznavno, minister pa je posebej izpostavil slovensko predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope l. 2009 ter jasno zavezanost Slovenije pomenu in delovanju Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).

 

Vlogo Slovenije v Svetu Evrope je kot vzorno v svojem videonagovoru ocenil tudi generalni sekretar Thorbjørn Jagland. Slovenija je pogodbenica velike večine konvencij Sveta Evrope, prav tako si zasluži vse priznanje za resno delo na področju izvajanja sodb ESČP. Je ena vodilnih držav v prizadevanjih na področju dostopa do informacij javnega značaja, na področju pravic otrok ter pri obravnavi manjšin. Prav na pobudo Slovenije je Svet Evrope 18. november razglasil za evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

 

V razpravi, ki jo je moderirala dr. Ana Polak Petrič, so sodelovali minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, dr. Ciril Ribičič, član Beneške komisije, dr. Petra Roter, predsednica Svetovalnega odbora Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, g. Matjaž Hanžek, poslanec in nadomestni član v slovenski delegaciji v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, mag. Bernardka Krnc, vodja slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ter dr. Neža Kogovšek Šalamon, članica Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti.

 

Panelisti so svoje razprave usmerili predvsem v aktualne izzive, s katerimi se sooča Svet Evrope pa tudi širša mednarodna skupnost. Izpostavili so prednosti Sveta Evrope, ki ležijo v širokem konvencijskem sistemu, vrsti strokovnih teles ter razdelanih nadzornih mehanizmih. Opozorili so na politizacijo obravnave človekovih pravic in pravic manjšin, prav tako na poskuse slabitve avtoritete ESČP. Predstavili so različne pristope posameznih držav do stališč, odločitev in priporočil Sveta Evrope in njegovih institucij ter teles.

 

Prav tako so na več primerih ponazorili, da je spoštovanje in krepitev standardov na področju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava proces, ki se nikoli ne konča, saj se v vseh državah in družbah razmere spreminjajo, pojavljajo se novi izzivi in nova vprašanja, ki jih je potrebno nasloviti. Svet Evrope je tako tudi prostor za izmenjavo dobrih praks in dobrih rešitev, ki jih je potrebno sprejemati z odprtostjo in dobronamernostjo. Poudarili so pomen kredibilnega delovanja vseh institucij Sveta Evrope ter obenem ocenili, da bo Svet Evrope ohranil svoj pomen, če bodo pomen ohranile ideje, ki jih predstavlja in če bodo vse države članice te ideje odločno in odgovorno podpirale.