Skoči na vsebino

NOVICA

Uspešno zaključen projekt krepitve odnosov med učitelji in učenci s pomočjo mediacije v Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 21. maj 2018  - ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) in Evropski center za reševanje sporov (ECDR) sta uspešno zaključila projekt krepitve odnosov med učitelji in učenci s pomočjo mediacije v Bosni in Hercegovini. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Cilj projekta je bil učiteljem in učencem predati znanje o tehnikah in orodjih mediacije, s katerimi lahko samostojno in medsebojno rešujejo konfliktne situacije ter krepijo strpnost, dialog in enakopravnost tako v šolskem okolju kot tudi na drugih področjih vsakdanjega življenja. Poudarek je bil na vrstniški mediaciji, ki podpira reševanje sporov med učenci, izboljšuje vzdušje v šoli in preprečuje nastajanje večjih konfliktov v prihodnosti. Učitelji in učenci osnovnih šol, ki so sodelovali pri projektu, so se v Brčkem na zaključni prireditvi udeležili evalvacije izobraževanja in prejeli certifikate o opravljenem izobraževanju, ki jim jih je predala Nj. Eksc. Zorica Bukinac, veleposlanica Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini ter predstavniki ECDR in ITF.

 

Šolska in vrstniška mediacija je eden od načinov spodbujanja in razvijanja sposobnosti moralnega razvoja učencev in strpnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktov. Mediacija, konstruktivni dialog ter mirno reševanje sporov imajo dodaten pozitiven vpliv pri krepitvi medetničnega in medkulturnega dialoga ter s tem izgradnje strpne in miroljubne družbe.V okviru projekta, ki poteka med  julijem 2017 in  junijem 2018, se je z različnimi komunikacijskimi strategijami in načini reševanja problemov seznanilo devet izbranih učiteljev in 90 učencev. Izvajalec programa ECDR je izpostavil pomen izobraževanja pedagoškega kadra o mediaciji, ki vodi k izboljšanju vzdušja na šoli, večji pripadnosti šoli in večjemu medsebojnemu zaupanju in spoštovanju med učenci ter učitelji. Učenci so bili preko vrstniške mediacije usposobljeni za aktivno iskanje lastnih poti do rešitve konflikta ali odprave napak, ki so drugemu vrstniku ali skupini vrstnikov prizadejale škodo. S tem se učenci naučijo, da lahko z mediacijo v večini primerov razrešijo spor tako, da bosta zadovoljni obe strani. Učenci s tem osvajajo pomembne življenjske veščine, kot so komunikacija, proaktivno iskanje in ocenjevanje rešitev, sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve ter sobivanje z drugače mislečimi.

 

Pilotni projekt uvajanja mediacije v šolski sistem je pokazal, da lahko mediacija izboljša ravnotežje med avtonomnostjo mladih in nadzorom nad njimi, saj pomaga vzpostaviti strukturo, znotraj katere so učenci svobodni pri sprejemanju odločitev.Veleposlanica Zorica Bukinacje poudarila, da je Republika Slovenija aktivna v številnih tako formalnih kot neformalnih pobudah na področju mediacije, v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih pa se dejavno zavzema za promocijo in varstvo otrokovih pravic ter za izboljšanje dobrobiti otrok in večjo vključenost mladih v družbo. Pri tem je izpostavila: "Projekt Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini se je izkazal za izjemno uspešnega, zato si želimo, da bi izobraževanje pedagoškega kadra in učencev nadaljevali tudi po drugih šolah v Bosni in Hercegovini pa tudi širše."