Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ustna obravnava o kršitvah prava EU zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne razsodbe

Ljubljana, 2. maj 2018 - Slovenska delegacija pravnih strokovnjakov se je danes v Bruslju udeležila srečanja, ki ga je sklicala Evropska komisija po tem, ko je Slovenija sprožila postopek proti Hrvaški po 259. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zaradi kršitev evropskega prava, ki so posledica hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

 

V skladu z omenjenim členom mora država članica, ki namerava pred Sodiščem EU v Luksemburgu vložiti tožbo proti drugi državi članici zaradi domnevne kršitve obveznosti iz Pogodb, zadevo najprej predložiti Evropski komisiji. Slednja po tem, ko se državi v postopku ustno in pisno izrečeta poda obrazloženo mnenje v roku treh mesecev.

 

Slovenija je 16. marca 2018 Evropski komisiji predala pismo, v katerem jo je obvestila o kršitvah prava EU s strani Republike Hrvaške in jo pozvala k ukrepanju. Evropska komisija je nato Hrvaško pozvala k predložitvi pisnih stališč v zvezi z zadevo do 17. aprila 2018, ustno obravnavo, na kateri sta Slovenija kot Hrvaška ustno predstavili svoja stališča, pa je sklicala za 2. maja 2018 v Bruslju. Slovenija se je ustne obravnave udeležila in ponovno predstavila konkretne kršitve evropskega prava zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med državama. Poleg tega Hrvaška z zavračanjem arbitražne razsodbe, in s tem vladavine prava, krši temeljna načela Evropske unije. Slovenija je tudi po današnji ustni obravnavi prepričana, da je pravo na njeni strani.

 

Potem ko je bila obema državama dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta, Evropska komisija v skladu z omejenim členom PDEU poda obrazloženo mnenje. Če tega ne stori v treh mesecih po datumu vložitve zadeve (torej do 18. junija 2018), lahko Slovenija zadevo predloži Sodišču EU.