Skoči na vsebino

NOVICA

Konzultacije GD Brozine v Luksemburgu

Luksemburg, 17. April 2018 – Generalni direktor za zadeve EU mag. David Brozina se je v Luksemburgu sestal z generalno direktorico na luksemburškem zunanjem ministrstvu Michèle Eisenbarth.


Generalna direktorja sta soglašala, da je okrepljeno sodelovanje Slovenije z državami Beneluxa, zlasti v kontekstu realizacije rednih vrhov držav na ravni predsednikov vlad, pripomoglo tudi k intenziviranju dvostranskih odnosov med Slovenijo in Luksemburgom, še vedno pa obstajajo možnosti za okrepljeno sodelovanje, zlasti na področju sodelovanja pri oblikovanju evropskih politik.


Strinjala sta se o nujnosti nadaljnje krepitve integracije EU, ki je edina prava pot kot odgovor na Brexit in z njim povezane razprave o prihodnosti EU. Ob tem pa mora temelj unije ostati tudi načelo spoštovanja vladavine prava, zato sta si generalna direktorja izmenjala tudi stališča držav o tem, kako okrepiti mehanizme nadzora za zagotavljanje spoštovanja tega načela.


GD Brozina je predstavil slovenska stališča glede prihodnjega večletnega finančnega okvira. Slovenija se zavzema za ambiciozen proračun EU v katerem mora kohezijska politika ohraniti ključno vlogo, hkrati pa podpira povečanje sredstev namenjenih nekaterim novim izzivom, kot so na primer migracije.


Sogovornika sta si izmenjala tudi poglede obeh držav na proces reforme skupnega azilnega sistema ter napovedi nekaterih držav članic o nadaljnjem podaljšanju kontrol na notranjih schengenskih mejah. Generalni direktor Brozina je opozoril, da kljub temu, da je migracijska pot iz Grčije preko držav Zahodnega Balkana zaprta Slovenija zaznava nelegalne prihode, zato bodo morale tudi države na poti okrepiti napore za zaščito in nadzor svojih meja.