Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejet Zakon o konzularni zaščiti

Ljubljana, 17. april 2018 - Državni zbor je danes na 60. izredni seji sprejel Zakon o konzularni zaščiti, ki ga je na podlagi več kot 25 let izkušenj na področju nudenja konzularne zaščite pripravilo ministrstvo za zunanje zadeve. Zakon, ki ga je predstavil državni sekretar Andrej Logar, poskuša čim širše nasloviti različnost življenjskih situacij državljanov RS, ki se v tujini znajdejo v težavah in zaprosijo za konzularno pomoč.


Načela zakona so predvsem načelo skladnosti zakonodaje s predpisi EU, načelo nudenja konzularne zaščite državljanom Republike Slovenije in načelo enakega obravnavanja državljanov EU ter njihovih družinskih članov, ki potujejo skupaj z njimi, kot ena izmed osnovnih pravic, ki izhajajo iz državljanstva EU.

 

Zakon daje ministrstvu za zunanje zadeve ustrezno pravno podlago za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov za zagotavljanje zaščite slovenskim državljanom v tujini in možnost založitve finančnih sredstev državljanom Republike Slovenije v nujnih primerih. V ta namen predlog zakona definira "nujni primer" in pogoje za založitev finančnih sredstev. Pod enakimi pogoji bodo do založitve finančnih sredstev v nujnih primerih upravičeni tudi državljani drugih držav članic EU brez predstavništva v tretji državi, s čimer predlog zakona sledi Direktivi 2015/637, ki nalaga enako obravnavanje državljanov EU.

 

Celostna ureditev področja konzularne zaščite v enem predpisu je izjemnega pomena tako za delo konzularnih uslužbencev doma in v tujini, kot tudi za varnost slovenskih državljanov v tujini. Navsezadnje je nudenje konzularne zaščite ena izmed prioritet zunanje politike Republike Slovenije.