Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija in Norveška za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama

Ljubljana, 16 april 2018 - Državni sekretar Iztok Mirošič je v Ljubljani na konzultacijah gostil norveškega državnega sekretarja Audna Halvorsena. Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med državama odlični in brez odprtih vprašanj, možnosti za krepitev sodelovanja pa obstajajo zlasti na gospodarskem področju, pri čemer izstopajo področja energetike, okolju prijaznih tehnologij in digitalitzacije.

 

Poseben poudarek v pogovorih je bil namenjen evropskim vsebinam in sodelovanju v okviru norveškega in EGP finančnega mehanizma. S sredstvi Bilateralnega sklada Norveškega in EGP finančnega mehanizma je MZZ RS v sodelovanju z norveškimi partnerji in partnerji Evropskega gospodarskega prostora organiziral že dve uspešni konferenci na temo človekovih pravic in konferenco posvečeno evropski integraciji. Jutri, 17. aprila 2018, bo v Ljubljani podpisan sporazum o sodelovanju z Republiko Slovenijo v okviru novega finančnega obdobja. Izpostavljena je bila želja po sodelovanju in skupni pripravi projektov tudi v okviru novega sporazuma o sodelovanju v okviru novega finančnega obdobja. Sogovornika sta izmenjala stališča tudi o multilateralnem sodelovanju in slovenski pobudi o Svetovnem  dnevu čebel.

 

V delu, ki je bil namenjen evropskim temam, sta se sogovornika osredotočila na aktualne teme kot so Brexit, prihodnost EU in migracije ter na aktualne vsebine notranjega trga EU s poudarkom na digitalizaciji in digitalni agendi. Norveška ni članica Evropske unije, je pa prek Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru vključena v notranji trg EU. Državni sekretar Mirošič je norveškemu državnemu sekretarju predstavil razmere v regiji Zahodnega Balkana in se zavzel za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana.

 

Osrednji točki pogovorov glede aktualnih mednarodnih vprašanj so bili transatlantski odnosi, položaj na Bližnjem vzhodu in odnosi z Rusijo.