Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo Konzularne službe MZZ, če v tujini ostanete brez osebnih dokumentov

Ljubljana, 19. marec 2018 - Konzularna služba MZZ v zadnjem času opaža več primerov, ko so državljani RS v tujini ostali brez osebnih dokumentov (kraja, izguba) in so se poskušali, tudi na podlagi načelnih zagotovil tujih varnostnih organov, vkrcati na letalo za pot domov samo s policijskim zapisnikom o odtujitvi osebnega dokumenta. Opozarjamo, da je treba takoj, ko ugotovite, da vam je bil odtujen osebni dokument, kontaktirati veleposlaništvo, ki vam bo izdalo t.i. potni list za vrnitev. Zlasti v časovni stiski (nekaj ur pred poletom domov) je sicer nemogoče ukrepati in brez tega doseči vkrcanje na letalo.

 

Ostati brez potovalnega dokumenta v tujini je velik problem, ki ga konzularna služba slovenskemu državljanu vselej pomaga rešiti, tako v državah, kjer deluje slovensko veleposlaništvo, kot tudi v tistih brez njega. Ne more pa izposlovati njegovega vkrcanja na letalo ali prečkanja meje brez predpisanih dokumentov (to je veljavni in priznani potovalni dokument). Morebitne izjeme od tega so le srečno končani primeri, na kar pa se splošno pravilo delovanja konzularne službe ne more sklicevati. Zato ponovno opozarjamo: če v tujini na kakršenkoli način ostanete brez osebnega dokumenta, je potrebno takoj poklicati slovensko veleposlaništvo v tisti državi, ki vam bo izdalo t.i. potni list za vrnitev (PLV). Temu je namenjeno tudi SMS sporočilo s kontakti veleposlaništva, ki ga uporabnikom ponuja in pošilja večina slovenskih operaterjev mobilne telefonije (Telekom na primer ne sodeluje pri tem). Če v državi neljubega dogodka ni slovenskega predstavništva, se lahko slovenski državljan obrne na predstavništvo ali konzulat katerekoli države članice EU, ki mu bo ob našem posredovanju (identiteto slovenskega državljana lahko v tujini potrdi samo slovenski organ/veleposlaništvo!) izdalo Evropski potni list za vrnitev, t. i. Emergency Travel Document - ETD).

 

Običajno je postopek izdaje potnega lista za vrnitev sledeč:

 

  1. oseba, ki so ji bili iz razlogov, na katere ni mogla vplivati, odtujeni osebni dokumenti, to najprej prijavi na najbližji policijski postaji, kjer ji izdajo poročilo oziroma potrdilo o odtujitvi osebnega dokumenta (to potrdilo oziroma poročilo služi tudi kot podlaga za urejanje nadaljnjih postopkov pri pristojnih organih Republike Slovenije);
  2. s policijskim poročilom (in po možnosti tudi s primerno fotografijo za osebne dokumente - glej Napotki pred potovanjem) se oseba zglasi na slovenskem veleposlaništvu;
  3. konzularni uslužbenec z vpogledom v matični register prebivalstva, do katerega lahko dostopa samo v prostorih veleposlaništva oziroma konzulata, preveri identiteto osebe; preveri torej, če ne gre za osebo z lažno identiteto;
  4. ko konzularni uslužbenec ugotovi identičnost osebe, ki prosi za začasni dokument, z osebo, katere podatki so v matičnem registru prebivalstva, ji ob plačilu takse izda potni list za vrnitev. Pomembno pa je vedeti, da je potni list za vrnitev začasni dokument in je namenjen izključno vrnitvi v državo prebivanja. Z njim ni mogoče nadaljevati potovanja v preostale države potovanja (glej opombo PLV spodaj).

V primeru, ko pride do neljubega dogodka v kraju, ki je (več ur poti) oddaljen od kraja veleposlaništva, prizadeta oseba pa zaradi različnih okoliščin ne more priti na veleposlaništvo, je postopek malo daljši.

 

V nekaterih primerih si pomagamo s častnimi konzuli, ki so dragocena opora v številnih državah, saj dopolnjujejo mrežo slovenske diplomacije, ne morejo je pa v celoti nadomestiti, saj gre za častne konzularne funkcionarje (večinoma tuje državljane), ki nimajo neposrednih konzularnih pristojnosti. Lahko svetujejo, nudijo koristne informacije, kaj več pa jim ta status ne omogoča. Svoje delo opravljajo brez plačila, v svoji organizaciji in za svoj denar. Častni konzuli ne morejo izdati PLV, lahko le pomagajo pri njegovi vročitvi. Na primer: če dokumente izgubite v Barceloni pa iz različnih razlogov ne morete priti do Madrida, kjer je slovensko veleposlaništvo, vam bo PLV kljub temu izdalo veleposlaništvo v Madridu, ki ga bo nato po hitri pošti poslalo častnemu konzulu v Barcelono. Ta pa vam ga bo, ko se bo prepričal, da ne gre za lažno identiteto, tudi vročil. Ob tem je treba upoštevati, da v nekaterih državah hitra pošta čez vikend ne deluje (na primer v Španiji).

 

V državah brez slovenskega predstavništva za tovrstno pomoč zaprosimo kolege drugih držav članic EU, ki imajo svoje predstavništvo v tistem kraju. Tem konzularna služba MZZ ali slovensko veleposlaništvo v bližini, pošlje zaprosilo z vsemi potrebnimi podatki, da vas lahko identificirajo in vam na podlagi tega izdajo ETD. Zavedati pa se je treba, da ta - za razliko od slovenskih, ki so zaenkrat za nujne primere dosegljiva 24 ur na dan 7 dni v tednu - večinoma delujejo tudi za tovrstne primere v okviru svojih uradnih ur (in ne čez vikend!). Za izdajo evropskega potnega lista za vrnitev - ETD je prav tako potrebno pridobiti policijski zapisnik ter fotografijo in plačati takso, ki je različna glede na nacionalne takse tiste države, kjer oseba zaprosi za ETD.

 

 

___________________

 

[PLV] V zakonu o potnih listinah je določeno, da se PLV lahko uporablja le za pot, ki predstavlja vrnitev v domovino (Slovenijo) in da je njegova veljavnost lahko najdlje 30 dni.

Po vrnitvi v Slovenijo mora oseba obiskati pristojno upravno enoto, kjer odda PLV in prijavi pogrešitev osebnega dokumenta (ter  po želji zaprosi za novega). Glede načinov poti proti domovini so uporabni prav vsi, upoštevati je potrebno le to, da je ob vkrcanju na letalo ali ob prečkanju meje potrebno ustrezno utemeljiti in razložiti okoliščine, zaradi katerih je bil PLV konkretni osebi izdan. Občasno se pojavijo primeri, ko je (predvsem v primeru poletov z nizkocenovnimi letali) kontrola pred vkrcanjem temeljitejša in vključuje tudi vprašanja, povezana s potovanjem od končne destinacije poleta do slovenske meje (če namembno letališče ni v Sloveniji). Takrat je koristno, da se potnik v komunikaciji z veleposlaništvom opredeli, kako in kdaj bo potoval, da je morebitna vmesna postaja lahko zabeležena tudi v PLVju (na primer iz Španije v Slovenijo via Benetke).