Skoči na vsebino

NOVICA

1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo

Priština, 13. marec 2018 - 12. in 13. marca 2018 je v Prištini potekalo 1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo. Slovenskemu delu Mešane komisije je predsedovala generalna direktorica Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo Ministrstva za zunanje zadeve mag. Alenka Suhadolnik, na kosovski strani pa Güner Ureya, direktor Oddelka za gospodarsko diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Kosovo. Mešana komisija je pregledala bilateralno gospodarsko sodelovanje med obema državama in možnosti za poglobitev sodelovanja po posameznih področjih.  

 

Mešana komisija je potekala ob robu obiska podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca, ki se je 13. marca 2018 mudil z gospodarsko delegacijo 25 podjetij v Prištini. Na dan obiska Ministra Erjavca je potekal tudi poslovni forum podjetnikov iz Slovenije in Kosova v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, Gospodarske zbornice Slovenije, Javne agencije SPIRIT in agencije Kosova za spodbujanje investicij in podjetništva KIESA, ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 60 kosovskih podjetij, s katerimi so slovenska podjetja opravila številne sestanke.

 

V ločenem bilateralnem pogovoru sta sopredsedujoča Mešani komisiji, generalna direktorica mag. Suhadolnik in direktor Ureya, poudarila dobre odnose med državama, tako na političnem kot tudi na gospodarskem področju in se zavzela za nadaljnjo krepitev sodelovanja.

 

Slovenija je med največjimi gospodarskimi partnerji Kosova, vzpostavljenih je veliko slovenskih poslovnih stikov, slovensko blago je sinonim za kvaliteto in slovenska blagovna znamka ima ugled. Vrednost blagovne menjave med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo je po začasnih podatkih v letu 2017 znašala 103,3 mio EUR kar je 9 % povečanje v primerjavi z letom prej. Od tega je bilo izvoza 102,1 mio EUR (9 % povečanje v primerjavi z 2016), uvoza pa 1,2 mio EUR, kar predstavlja 12 % zmanjšanje glede na predhodno leto.

 

Prvo zasedanje Mešane komisije je potrdilo, da obstaja interes in veliko konkretnih možnosti za poglobitev bilateralnega gospodarskega sodelovanja med obema državama ter veliko neizkoriščenih priložnosti na številnih področjih. Obe strani sta si izmenjali podatke o aktualnih gospodarskih kazalnikih, pregledali sta bilateralno gospodarsko sodelovanje med državama na različnih področjih in opredelili perspektivna področja za spodbuditev nadaljnjega razvoja medsebojnega sodelovanja, ki so turizem, energetika, kmetijstvo in prehrana, varstvo okolja, digitalizacija, znanost in tehnologija ter izobraževanje. Ob robu bodo potekala tudi delovna srečanja predstavnikov obeh delegacij.

 

Na zasedanju Mešane komisije je bilo potrjeno, da obstaja veliko možnosti za nadaljnjo poglobitev bilateralnega gospodarskega sodelovanja tudi na način, da se skuša zmanjšati velike disproporcije pri obsegu blagovne menjave.

 

Sopredsedujoča Mešani komisiji, generalna direktorica mag. Suhadolnik in direktor Ureya, sta ob koncu 1. zasedanja Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo od prisotnosti obeh ministrov za zunanje zadeve podpisala Protokol, ki predstavlja zapisnik zasedanja, v njem pa so opredeljeni načini nadaljnjega sodelovanja med državama po posameznih področjih.

 

Naslednje zasedanje bo predvidoma potekalo prihodnje leto v Ljubljani.