Skoči na vsebino

NOVICA

Redno letno srečanje ministra Karla Erjavca z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer

Ljubljana, 5. marec 2018 – Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je sestal z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer na rednem letnem srečanju. Sogovornika sta poudarila pomen človekovih pravic tako v nacionalnem okviru kot v mednarodnih odnosih, kjer predstavljajo eno izmed ključnih prioritet delovanja RS.

 

Minister Erjavec je predstavil poudarke delovanja RS v mednarodnih forumih in posebej izpostavil dejavno vlogo Slovenije v Svetu OZN za človekove pravice, kateremu v letu 2018 predseduje slovenski stalni predstavnik pri Uradu OZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi veleposlanik Vojislav Šuc. S svojim delovanjem si bo veleposlanik Šuc prizadeval predvsem za povečanje učinkovitosti dela Sveta, krepitev njegovega ugleda, vidnosti in sodelovanja z drugimi entitetami v sistemu OZN ter za izboljšanje konstruktivnega vzdušja, dialoga in zaupanja pri delu Sveta.

 

Slovenija se v svojem mednarodnem delovanju osredotoča na tradicionalne zunanjepolitične prioritete na področju človekovih pravic, kot so pravice otrok, žensk in izobraževanje za človekove pravice, pa tudi na pravice starejših, človekove pravice in okolje ter človekove pravice in gospodarstvo. Sogovornika sta naslovila poročanje Slovenije mednarodnim nadzornim mehanizmom in sistem njegovega spremljanja ter spremljanje uresničevanja podanih priporočil.

 

Varuhinja Nussdorfer je izpostavila, da se prioritete Varuha in ministrstva na področju človekovih pravic v veliki meri prekrivajo, Varuh se bo na primer v tem letu osredotočal na pravice starejših. Možnosti za sodelovanje nadalje ponuja tudi noveliran Zakon o varuhu človekovih pravic, predvsem novi Center za človekove pravice, ki bo začel delovati 1. januarja 2019. Varuhinja je izrazila zadovoljstvo nad obeti za bližnjo ratifikacijo tretjega izbirnega protokola konvencije o otrokovih pravicah.

 

Sogovornika sta se dotaknila tudi 70. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic, za obeležitev katere ministrstvo skupaj z nevladno in akademsko sfero organizira okroglo mizo, ki bo naslovila dediščino Deklaracije in izzive za današnji čas, in na kateri bo kot panelistka nastopila tudi varuhinja Nussdorfer.