Skoči na vsebino

NOVICA

Letno poročilo Konzularne službe MZZ za leto 2017

Ljubljana, 2. marec 2018 – Konzularna služba Ministrstva za zunanje zadeve, v sodelovanju s 65 konzularnimi uslužbenci na 53 predstavništvih Republike Slovenije, varuje interese države, njenih državljanov in pravnih oseb v tujini ter spremlja in izvaja zakonodajo s področja državljanstva, migracij, tujcev v Republiki Sloveniji itd. V letu 2017 so delo Konzularne službe zaznamovali konzularno krizno upravljanje, uvedba sms storitve "VELEPOSLANISTVO", priprava Zakona o konzularni zaščiti, ki je prva zakonska podlaga namenjena izključno konzularni zaščiti državljanov ter uvedba t.i. "outsourcinga" na Kitajskem, kar bo olajšalo pridobivanje vizumov v tej državi.

 

Konzularno krizno upravljanje se je v preteklem letu nanašalo na nudenje konzularne pomoči in zaščite državljanov, ki so se znašli na območjih naravnih nesreč in katastrof (npr. v primeru orkana Irma). Z namenom učinkovitejšega obveščanja smo prenovili konzularne spletne strani MZZ, med drugim tudi informacije za popotnike, varnostne nasvete in informacije za tujce. Konzularno službo so popotniki preko Obrazca o potovanju v tujino v več kot 980 primerih obvestili o svojem potovanju v tujino, kar je za 22,5 % več kot v letu 2016. Ta podatek kaže na pričakovanja slovenskih državljanov, da se ta oblika konzularne zaščite še dodatno okrepi.

 

Slovenski konzuli v tujini so v letu 2017 opravili več kot 48.500 različnih konzularnih opravil (npr. izdaja potnih listov in osebnih izkaznic, izdaja vizumov, razna potrdila o matičnih dejstvih, sprejemi vlog in zajemov prstnih odtisov za dovoljenja za prebivanje, itd). Prav tako so izvedli volilna opravila za zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) in za dva kroga volitev predsednika republike.

 

V letu 2017 je uspešno uvedla novo SMS storitev - VELEPOSLANISTVO. Uporabniki slovenskih mobilnih operaterjev (A1, Bob in Telemach) ob vstopu v drugo državo prejmejo SMS obvestilo s kontaktnimi podatki pristojnega veleposlaništva, ki jim v tej državi lahko nudi nujno konzularno zaščito. Storitev je namenjena predhodnemu obveščanju državljanov, ki potujejo v tujino in ki bi se morebiti znašli v težavah, o kontaktih, na katere se lahko v nujnih primerih obrnejo za pomoč. Dobre štiri mesece po uvedbi storitve Konzularna služba ocenjuje, da se je stopnja varnosti za slovenske državljane v tujini povečala, postopek urejanja nujnih zadev pa se je na ta način za državljana, uporabnika SMS storitve, bistveno skrajšal.

 

Izrednega pomena za Konzularno službo je tudi priprava Zakona o konzularni zaščiti, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo glede usklajevanja in sodelovanja pri zagotavljanju konzularne zaščite državljanov Unije brez predstavništva v tretjih državah, hkrati pa zagotavlja ustreznejšo pravno podlago za nudenje konzularne zaščite slovenskim državljanom in državljanom EU. Zakon opredeljuje tudi nove finančne mehanizme, ki bodo olajšali reševanje slovenskih državljanov v urgentnih primerih v tujini, ko so brez kakršnihkoli finančnih sredstev. Predlog zakona je Vlada RS sprejela 15. februarja 2018 in je trenutno v obravnavi v Državnem zboru.

 

Kratek povzetek letnega poročila Konzularne službe MZZ za 2017 v številkah lahko najdete v tej infografiki.