Skoči na vsebino

NOVICA

DS Mirošič na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve - GAC

Bruselj, 27. februar 2018 – Državni sekretar Iztok Mirošič se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, na katerem je Bolgarija, kot predsedujoča Svetu EU predstavila prioritete svojega predsedstva v prvi polovici leta 2018. Svet je obravnaval obrazloženi osnutek dnevnega reda za marčno zasedanje Evropskega sveta, Evropska komisija pa je predstavila stanje glede pravne države na Poljskem. Državni sekretar Mirošič se je udeležil tudi Sveta za splošne zadeve (50. člen), ki je v sestavi 27 držav članic EU razpravljal o trenutnem stanju v pogajanjih z Združenim kraljestvom glede njegovega izstopa iz EU in prihodnjem odnosu.

 

Slovenija podpira prioritete bolgarskega predsedstva in v tem okviru je državni sekretar Mirošič posebej pozdravil, da je Zahodni Balkan med ključnimi prednostnimi nalogami EU. Po mnenju Slovenije širitvena strategija EU ponuja priložnost za napredek glede širitve EU z državami Zahodnega Balkana. Kot horizontalni prednostni nalogi si je predsedstvo zastavilo mlade in varnost, in Slovenijo veseli, da bo posebno pozornost namenilo tudi evropski perspektivi in povezljivosti Zahodnega Balkana na področjih transporta, komunikacij, energetike, izobraževanja in digitalizacije. V zvezi z ostalimi prioritetnimi temami bolgarskega predsedstva, je državni sekretar še posebej pozdravil poudarek predsedstva glede razprave o prihodnosti EU, večletnega finančnega okvirja po letu 2020 ter prihodnosti kohezijske politike.

Svet za splošne zadeve je obravnaval še obrazloženi osnutek dnevnega reda za zasedanje Evropskega sveta, ki bo potekal 22. in 23. marca 2018 v Bruslju. Državni sekretar Mirošič je podprl predlagani dnevni red, ki je v največji meri posvečen delovnim mestom, rasti in konkurenčnosti. Slovenija meni, da mora biti poglobitev in krepitev enotnega trga med glavnimi prednostnimi nalogami EU, če želimo, da Unija igra pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu, da so evropska podjetja konkurenčna in da našim državljanom zagotovimo delovna mesta, gospodarsko rast in blaginjo. Zavzemamo se za poglabljanje enotnega trga, kar bo omogočalo gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, obenem pa večji poudarek namenjalo zmanjševanju ekonomskih razlik med evropskimi državami in regijami.


Dodatno je Evropska komisija predstavila stanje glede spoštovanja načel pravne države na Poljskem. Slovenija podpira napore za zagotavljanje spoštovanja tega temeljnega načela in vrednote EU in meni, da je to skupna odgovornost inštitucij EU in držav članic. Drzavni sekretar je izrazil upanje, da bo dialog Evropske komisije s Poljsko prinesel rezultate. Ob tem je državni sekretar Mirošič izpostavil pričakovanje Slovenije po enakopravni obravnavi vseh držav članic in dejstva, da pravna država pomeni tudi spoštovanje končnih sodb in razsodb sodišč.


Svet se je v sestavi 27 članic (50. člen) seznanil s stanjem v pogajanjih o izstopu Združenega kraljestva iz EU ter obravnaval osnutek dnevnega reda marčnega Evropskega sveta v isti sestavi, ko se načrtuje sprejetje dodatnih pogajalskih smernic s stališčem EU do prihodnjega odnosa z Združenim kraljestvom. Državni sekretar je v svojem nastopu poudaril pomen spoštovanja danih zavez in ustreznega prenosa dogovorov iz prve faze pogajanj v izstopni sporazum. Slovenija si v prihodnjem odnosu med EU in Združenim kraljestvom želi čim tesnejše oz. čim bolj ambiciozno sodelovanje, ki pa mora biti skladno z načeli, ki jih je EU sprejela s svojimi pogajalskimi smernicami.