Skoči na vsebino

NOVICA

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije

Ljubljana, 15. februar 2017 - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.

 

Predlog Zakona predstavlja temeljno pravno podlago za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Vzpostavlja sistem, ki bo zagotavljal učinkovito, transparentno in smotrno izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja (kot tudi porabo sredstev), s čimer bo Republika Slovenija lažje nosila svoj del odgovornosti za uresničevanje zavez iz Agende 2030 ter drugih mednarodnih in notranjih aktov, namenjenih zmanjševanju razlik med razvitimi in nerazvitimi državami ter skladnejšemu razvoju v svetu. Predlog Zakona ustvarja podlago za napredek in razvoj na področju MRS RS, vključno s krepitvijo partnerstev in vloge gospodarstva.

 

Predlog Zakona uvaja pojem mednarodne humanitarne pomoči; okvirni program, ki omogoča prilagodljivo in pregledno načrtovanje sredstev za večletno obdobje, usklajeno na nacionalni ravni; omogoča sodelovanje zasebnega sektorja, ki je lahko tudi pridobitno; uvaja pravno podlago za sklepanje večletnih strateških partnerstev med proračunskimi uporabniki in izbranimi partnerji; omogoča sodelovanje z drugimi partnerji v partnerskih državah; uvaja sistem ureditve sodelovanja z ustanovami/zavodi, ki jih je na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ustanovila RS; in prinaša možnost večstranskega sklepanja pogodb za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja ter ureja ocenjevanje oz. vrednotenje programov in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Predlog gradi na dosedanjih izkušnjah izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter upošteva priporočila različnih revizij s strani državnih organov, revizijskih družb in OECD ter sprejete mednarodne zaveze na ravni EU in OZN.