Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija in Češka skupaj v podporo širitvi EU ter evroatlantskemu napredku Makedonije

Skopje, 13. februar 2018 – Državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve RS Iztok Mirošič in namestnik češkega zunanjega ministra Jakub Dürr sta danes, le teden dni po tem, ko je Evropska komisija objavila širitveno strategijo za Zahodni Balkan, z namenom podpore makedonskemu napredku, skupaj obiskala Skopje.

Slovenija in Češka kot zaveznici in podpornici politike širitve Evropske unije verjameta, da mora napredku, narejenemu na reformni poti in poti izpolnjevanja EU kriterijev in standardov, slediti tudi napredek v procesu pridruževanja EU. Komplementarnost in ustrezna dinamika obeh procesov sta velikega pomena za vzdržnost reform ter stabilnost držav Zahodnega Balkana. Makedonija se v zadnjem obdobju izkazuje z napredkom na področju vladavine prava, zavezanostjo reformam ter konstruktivno držo in promocijo dobrososedskih odnosov.

Državni sekretar Mirošič in namestnik češkega zunanjega ministra Jakub Dürr sta se ob svojem obisku v Skopju sestala z gostiteljem državnim sekretarjem zunanjega ministrstva Makedonije dr. Viktorjem Dimovskim ter namestnikom predsednika Vlade Republike Makedonije, zadolženim za evropske zadeve Bujarjem Osmanijem. Sestala sta se tudi s predstavniki civilne družbe in imela razpravo s študenti pravne fakultete. Državni sekretar Mirošič se bo sestal tudi s predsednikom parlamentarnega odbora za zunanjo politiko mag. Antoniom Milošoskim ter namestnikom odbora za evropske zadeve Veselom Memedijem.

Tako državni sekretar Mirošič kot namestnik ministra Dürr sta v pogovoru z makedonskimi sogovorniki izpostavila, da sta Slovenija in Češka aktivni zagovornici in podpornici širitve EU na Zahodni Balkan. Ob tem velja pričakovanje, da bodo države Zahodnega Balkana angažirano izpolnjevale postavljene pogoje in aktivno nadaljevale s sprejemanjem reform.

Pomembno sporočilo obiska, ki je realiziran teden dni po tem, ko je Evropska komisija objavila novo širitveno strategijo za Zahodni Balkan je, da le-ta ob jasni potrditvi pripravljenosti za sprejem držav regije v Evropsko unijo, ko bodo pogoji za to izpolnjeni, ponuja tudi konkretne mehanizme za poglobitev ter pospešitev tega procesa. Na državah regije je, kako bodo te mehanizme izkoristile. Slovenija in Češka verjameta, da bo Makedonija nadaljevala z dobrim delom. Pričakujemo, da bo Evropska komisija v kratkem podala brezpogojno priporočilo za začetek pogajanj o EU članstvu Makedonije. Pričakujemo tudi, da bodo države članice še v letošnjem letu podprle to priporočilo.

Makedonija je že v preteklosti pokazala, da zna biti odgovorna in učinkovita partnerka Evropski uniji. Izjemno pomembna je bila njena vloga v prizadevanjih za ustavitev migracijskega toka pred dvema letoma, ko se je zelo odgovorno odzvala na pobudo Slovenije o zaprtju balkanske poti in pomagala Evropi, ki se je takrat znašla pred velikim humanitarnim izzivom.

Največjo odgovornost za napredek v izpolnjevanju reform in implementacijo t.i. przinskega dogovora, nosi makedonska vlada. Ob tem pa imajo pomembno vlogo tudi predstavniki zakonodajne veje oblasti, opozicije ter strokovne javnosti. Reforme ter odločitve, potrebne za napredek na poti v EU, potrebujejo širok družbeni konsenz. Ob tem je državni sekretar Mirošič izpostavil tudi pomen dobrososedskih odnosov - sporazuma, ki sta ga sklenili Makedonija in Bolgarija ter podporo konstruktivnemu pristopu v pogovorih glede vprašanja imena z Grčijo.

Jutri se bo državni sekretar Mirošič sestal tudi s predstavniki slovenskih podjetij, delujočimi v Makedoniji ter sopredsedujočim slovensko-makedonske mešane komisije za gospodarsko sodelovanje državnim sekretarjem na ministrstvu za gospodarstvo Republike Makedonije, Zoranom Pavlovskim.

Slovenija in Makedonija sta pomembni gospodarski partnerici, zato bosta vladi obeh držav še naprej aktivni pri ustvarjanju okoliščin in ustreznih zakonodajnih okvirov za spodbujanje gospodarskega sodelovanja, še posebej investicijske dejavnosti. Slovenska podjetja se lahko ob tem še naprej zanesejo na podporo gospodarske diplomacije Ministrstva za zunanje zadeve.