Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek izvajanja razvojnega projekta Slovenske karitas v Ruandi

Ljubljana, 2. februar 2017 - Slovenska karitas, v sodelovanju s Caritas Rwanda, začenja z izvedbo razvojnega projekta v Ruandi. Namen projekta je izboljšati dostopnost, zaščito in učinkovito rabo naravnih virov ter povečanje možnosti za preživetje in izboljšanje kakovosti življenja najrevnejših prebivalcev na zahodu države.

 

Preživetje v Ruandi, ki je najgosteje naseljena afriška država, je večinoma odvisno od poljedelstva. Izraba naravnih virov je neustrezna, primanjkuje obdelovalnih površin in rodovitnost prsti se slabša. Pogoje za kmetovanje poslabšujejo tudi čezmerno krčenje gozdov, erozija in suše. Negativne posledice občuti predvsem najrevnejše prebivalstvo. V okviru slovenskega projekta bo 600 najbolj ranljivih gospodinjstev preko številnih aktivnosti izboljšalo uporabo učinkovitih in okolju prijaznih virov energije na več področjih. Z gradnjo teras in nasaditvijo dreves bodo zaščitili obdelovalne površine pred erozijo. Številna usposabljanja bodo namenjena izboljšanju kmetijskih praks, kar bo trajnostno prispevalo k večji pridelavi. Pridobljena znanja in praktične veščine bodo ženskam in dekletom omogočila izvajanje okolju prijaznih dejavnosti, kar bo prispevalo k boljšemu dohodku.

 

Projekt se bo izvajal v obdobju od 2018 do 2020 in ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije v skupni vrednosti 200.000 evrov. Sredstva bo prispevala tudi Slovenska karitas, z materialnim prispevkom pa ga bo podprlo slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o.