Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca na visoki ravni o politikah za enakost pri staranju

Brdo pri Kranju, 25. in 26. januar 2018 – V soorganizaciji Vlade RS in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju poteka dvodnevna konferenca na visoki ravni "Politike za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop". Konferenca temelji na raziskavah neenakosti v izobraževanju, zdravju, zaposlovanju in dohodku, ki se kopičijo v celotnem življenjskem obdobju in na predlogih politik OECD za preprečevanje teh neenakosti v času staranja. Konferenco sta z uvodnima nagovoroma otvorila minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in Gabriela Ramos, vodja kabineta generalnega sekretarja OECD, posebna svetovalka in šerpa za države G20.

 

Minister Erjavec je izpostavil, da so spremembe v starostni strukturi prebivalstva postale globalni izziv, življenjska doba se podaljšuje, družbe postajajo dolgožive. Demografske spremembe terjajo prilagoditve obstoječih izobraževalnih sistemov, sistema socialnega varstva in trga dela. Slovenija je med državami OECD med tistimi, ki jih staranje prebivalstva oz. podaljševanje življenjske dobe najbolj zaznamuje. In pravicam starejših Slovenija v okviru svojih zunanjepolitičnih aktivnosti, na področju spoštovanja človekovih pravic, v različnih multilateralnih forumih namenja posebno pozornost. Za dobrobit vseh generacij je ključnega pomena doseči konsenz o vseh bodočih socialnih politikah ter graditi na sodelovanju in solidarnosti med generacijami.

 

Na konferenci sodelujejo ministri in državni sekretarji za zaposlovanje, zdravje in izobraževanje iz držav članic OECD in partnerskih držav ter strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij. Štirje paneli konference so posvečeni naslednjim tematikam: pomen kakovostnega izobraževanja od zgodnjega otroštva skozi celotno življenjsko dobo, zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvene preventive in zdravstvenega varstva, prekinitve karierne poti in njihov vpliv na življenjski dohodek ter zagotavljanje udeležbe starejših delavcev na trgu dela. Pod pokroviteljstvom ministrstva za zunanje zadeve ob robu konference poteka tudi dogodek "Prizadevanja za trajnost in enakost pri staranju", na katerem posamezna slovenska podjetja in institucije predstavljajo inovativne izdelke in rešitve s področja staranja in zdravja.

 

Gre za prvo konferenco na temo staranja prebivalstva, ki je organizirana v okviru OECD na visoki ravni. Soorganizacija konference je v skladu s sprejetimi politikami Slovenije na področju staranja prebivalstva in v skladu z nacionalno Strategijo dolgožive družbe, sprejeto leta 2017.