Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo včeraj zaprlo svoja vrata

Ljubljana, 22. december 2017 - Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo včeraj zaprlo svoja vrata.

 

Delovanje sodišča je tekom celotnega obdobja od ustanovitve naprej močno vplivalo na regionalno dinamiko. Pri svojem delu se je pogosto soočalo z odsotnostjo politične podpore nacionalnih vlad ter nezaupanjem, ki je botrovalo nezadostnemu regionalnemu sodelovanju na področju vojnih zločinov. Ne glede na težavne okoliščine, je sodišče uspelo pokazati odločenost, da morajo odgovorni za najhujše vojne zločine priti pred roko pravice.

 

Ustanovitev, delovanje in sodbe Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo so pomemben prispevek h krepitvi in utrjevanju mednarodnega kazenskega prava in h kaznovanju najhujših kršitev človekovih pravic. S sojenjem ključnim akterjem, vključno politikom, je dokazalo, da nihče ni nad zakonom in mednarodnim pravom, kar je pomembno sporočilo prihodnjim generacijam.

 

Končanje sodnih procesov proti posameznikom, obtoženim za grozodejstva je ključnega pomena za sprejemanje odgovornosti ter soočanje povojne družbe s preteklostjo, ki dolgoročno tlakuje pot k pomiritvi in spravi med narodi v regiji.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža priznanje vsem prizadevanjem in rezultatom, ki jih je sodišče doseglo v 24 letih obstoja. Slovenija bo tudi v prihodnje spremljala delo Mehanizma za mednarodne kazenske tribunale, ki ga je Varnostni svet OZN ustanovil leta 2010 z namenom prevzema in dokončanja nekaterih bistvenih funkcij ICTR in ICTY po njunem zaprtju kot tudi ohranjanja zapuščine le-teh. Mehanizem, katerega mandat je časovno omejen, je med drugim pristojen za pritožbene postopke in obnovo sodnih postopkov, ki so se predhodno odvijali pred sodiščema, spremljanje izvrševanja njunih sodb in nudenje pomoči domačim organom zadevnih držav.