Skoči na vsebino

NOVICA

Seja Strateškega sveta za zunanje zadeve

Ljubljana, 21. december 2017 - Na Ministrstvu za zunanje zadeve je danes potekala seja Strateškega sveta za zunanje zadeve, ki ga vodi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Strateški svet je strokovno-posvetovalni organ, namenjen razpravam o aktualnih vsebinskih vprašanjih, povezanih z izvajanjem in načrtovanjem zunanje politike RS.

 

Današnja razprava je bila namenjena vprašanju terorizma ter izzivom, povezanim z njim. Gre namreč tako za pomen zagotavljanja varnosti, za prizadevanja za preprečevanje radikalizacije kot seveda tudi za nadvse občutljivo ravnotežje med zagotavljanjem varnosti ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

Člani Strateškega sveta so v razpravi izpostavili spremenjeno naravo sodobnega terorizma, ki je realen in globalen varnostni izziv. Pomembno je resno obravnavati osnovne vzroke, ki zlasti mlade izpostavljajo nevarnosti radikalizacije, ter tem vprašanjem preventivno namenjati tudi pozornost v okviru izobraževanja in širšega ozaveščanja.

 

Z nacionalnega vidika je bil poudarjen pomen oblikovanja realne ocene morebitne ogroženosti ter ustrezne pozornosti, tudi preko finančnih sredstev ter kadrov, ki jo mora država namenjati varnostnim vprašanjem.