Skoči na vsebino

NOVICA

Moj svet je odvisen od vseh nas – Teden globalnega učenja

Ljubljana, 24. november 2017 – Med 18. in 26. novembrom 2017 v Sloveniji že enajsto leto poteka Teden globalnega učenja. Namen pobude je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega učenja in trajnostnega razvoja. Slogan Tedna globalnega učenja 2017 je "Moj svet je odvisen od vseh nas", osrednja tema pa so cilji trajnostnega razvoja.

 

Cilj Tedna globalnega učenja, ki poteka v številnih evropskih državah je spodbuditi razmišljanje v vseh sferah družbe o globalni soodvisnosti, solidarnosti in vlogi posameznika oziroma posameznice v svetu. Globalno učenje ima pomembno vlogo tudi pri odpravi revščine in uresničevanju trajnostnega razvoja. Aktivnosti na tem področju prispevajo k razumevanju svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in posledic ter povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti. Ministrstvo za zunanje zadeve s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja podpira aktivnosti globalnega učenja predvsem v okviru projektov nevladnih organizacij. V oktobru se je zaključil projekt "Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!", ki ga je izvajala Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v sodelovanju z 12 partnerskimi nevladnimi organizacijami.

 

V Tednu globalnega učenja sta Slovenijo obiskala tudi predstavnika Evropske mreže za globalno učenje dr. Helmuth Hartmeyer, ki na Univerzi na Dunaju predava vsebine s področja globalnega učenja in izobraževanja za trajnostni razvoj in Ditta Trindade Dolejsiova. Njun obisk na Ministrstvu za zunanje zadeve je bil namenjen iskanju možnosti sodelovanja Slovenije in Evropske mreže za globalno učenje s ciljem krepitve področja globalnega učenja v Sloveniji.

 

V tem tednu je potekala tudi konferenca o globalnem učenju, ki jo je organiziralo društvo Humanitas v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, osredotočila pa se je na sprejemanje drugačnosti in raznolikosti, pomen solidarnosti ter vlogo vzgoje in izobraževanja pri oblikovanju kulture sobivanja. Z Ministrstva za zunanje zadeve se je konference udeležila dr. Melita Gabrič, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki je predstavila pomen globalnega učenja za uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. V letu 2016 je v Sloveniji v okviru Tedna globalnega učenja potekalo preko 90 dogodkov, v letošnjem letu pa jih Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki koordinira aktivnosti tedna, pričakuje še več.