Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Karl Erjavec na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve

Bruselj, 13. november 2017 - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, ki je obravnaval priprave na vrh med EU in Afriško unijo, strateško komuniciranje in krepitev skupne varnostne in obrambne politike. Minister za zunanje zadeve Erjavec je skupaj z ministrico za obrambo Katič podpisal tudi notifikacijsko listino za pristop Slovenije k stalnemu strukturnemu sodelovanju na področju obrambe (PESCO).

 

Svet za zunanje zadeve je izpostavil, da je peti vrh med EU in Afriško unijo dobra priložnost za nadaljnjo krepitev partnerstva in dogovore o nadaljevanju skupnih prizadevanj ter ukrepov za reševanje varnostnih, družbenih in gospodarskih izzivov. Ministri so ob tem poudarili večje vključevanje mladih in aktivno sodelovanje civilne družbe v nadaljnjem povezovanju med kontinentoma. Zagotavljanje pozitivne prihodnosti mladih generacij bo središčna točka razprav, ki se bodo vrtele okrog štirih vsebinskih sklopov: mir in varnost, demokracija in človekove pravice, naložbe in trgovina ter ustvarjanje delovnih mest in znanje.

 

V sklopu razprave o strateškem komuniciranju so ministri poudarili, da gre za eno od prednostnih nalog izvajanja EU globalne strategije. Minister Erjavec je pri tem izpostavil, da ne gre le za promocijo aktivnosti na področju zunanjega delovanja, ampak tudi za krepitev odpornosti držav in družb v evropski soseščini ter preprečevanje hibridnih groženj, odzivanje na lažne ali prirejene informacije in preprečevanje radikalizacije. Poudaril je tudi pomen nadgrajevanja komunikacijskih aktivnosti EU v državah Zahodnega Balkana, ki bi povečale privlačnost EU in spodbujale izvajanje notranjih reformnih procesov v državah kandidatkah za članstvo v EU.

 

Razprava na skupnem kosilu ministrov za zunanje zadeve in ministrov za obrambo je bila osredotočena na krepitev skupne varnostne in obrambne politike. Ministri so poudarili, da mednarodno varnostno okolje in koraki usmerjeni v nadaljnje poglabljanje EU narekujejo krepitev sodelovanja tudi na področju varnosti in obrambe. Slovenija poudarja, da celosten pristop do varnosti in obrambe zajema krepitev vojaških in civilnih zmogljivosti kriznega upravljanja, krepitev evropske obrambne industrije, nadgradnjo sodelovanja z Natom ter pospešen razvoj instrumentov za učinkovitejše soočanje z najbolj perečimi varnostnimi izzivi. Današnja namera večine članic EU, da pristopijo k stalnemu strukturnemu sodelovanju na področju obrambe kaže na voljo in ambicijo EU, da stori več za svojo varnost, za varnost državljanov EU in da aktivno prispeva k mednarodnemu miru in varnosti. Slovenija želi s sodelovanjem v stalnem strukturnem sodelovanju ostati del najbolj povezanega jedra EU, nadaljevati z aktivnim prispevkom k zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti ter z okrepljenim sodelovanjem v obrambnih razvojnih programih še naprej prispevati k razvoju zmogljivosti nacionalnega obrambnega sistema.