Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija in evro-sredozemske države o izobraževanju za dialog

Piran, 9. oktober 2017 – Danes se je začela dvodnevna evro-sredozemska konferenca z naslovom »Izobražujmo za dialog«, ki jo skupaj organiziramo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Anna Lindh Fundacija in Evro-sredozemska univerza (EMUNI). Konferenco, ki odpira prostor za evro-sredozemski dialog o temah med-kulturnosti in krepitve socialnih in državljanskih kompetenc je z uvodnim nagovorom odprl podpredsednik Vlade RS in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec.

 

˝Z veseljem odpiram konferenco "Izobražujmo za dialog", ki je že druga konferenca, ki jo na Ministrstvu za zunanje zadeve, skupaj z našimi partnerji, namenjamo medkulturnemu dialogu v Sredozemlju,˝ je udeležence nagovoril minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in dodal, da medkulturni dialog ostaja univerzalna in nujna potreba. ˝Je najpomembnejši garant razumevanja, združevanja in napredka na sploh,˝ je poudaril minister Erjavec in dodal, da Evro-sredozemska regija potrebuje pozitiven regionalni pristop, ki upošteva kulturno raznolikost, tvoren medreligijski dialog in proaktivno državljanstvo ter pri tem izpostavil pomen in aktivno vlogo Slovenije kot Sredozemske države.

 

Konferenca odpira prostor za evro-sredozemski dialog o temah med-kulturnosti in krepitve socialnih in državljanskih kompetenc. Predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, predstavniki mednarodnih organizacij ter izobraževalnih ustanov iz držav ob Sredozemlju konference so se strinjali, da izobraževanje igra osrednjo vlogo v družbi pri zasledovanju in zagotavljanju regionalne in mednarodne stabilnosti.

 

Konferenca je ob tem osvetlila pomen sodelovanja širokega kroga deležnikov, lokalne skupnosti, civilne družbe, socialnih podjetnikov in delavcev v kulturi, ki naj delujejo kot multiplikatorji pri širjenju dialoga za spoštovanje raznolikosti, skupnih vrednot in okrepljenih izmenjav med mladimi, bodisi v formalnem ali v neformalnem izobraževanju.

 

˝Iskreno si želim, da ta konferenca, ki jo danes odpiram že drugič, postane eden osrednjih dogodkov v Evro-sredozemski regiji, ki bo usmerjal in promoviral medkulturno državljansko izobraževanje kot osrednji element medkulturnega dialoga; ter da bo vladam, izobraževalnim ustanovam in ostalim družbenim deležnikom ponudil nabor uporabnih priporočil, ˝ je v zaključku nagovora poudaril minister Erjavec in opozoril na fotografsko razstavo "Dan v Sredozemlju" na Tartinijevem trgu ter tiste, ki je še niso videli, povabil k ogledu.

 

Predsednica fundacije Anna Lindh Elisabeth Guigou se je v nagovoru posebej zahvalila ministru Erjavcu za podporo pri organizaciji konference. Poudarila je pomen izobraževanja za demokratični dialog in zmanjšanje napetosti v družbi.

 

Zbrane sta nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in predsednik Evro-sredozemske univerze Abdelhamid El-Zoheiry. Slednji  je poudaril pomen medkulturnega dialoga za mlade, medtem, ko je ministrica izpostavila prizadevanja na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja, ki ga nadgrajujejo v sodelovanju s strokovnjaki s tega področja, s sindikati, z javnimi zavodi in šolami.

 

"Izobražujmo za dialog" je druga konferenca na visoki ravni te vrste na območju Evro-sredozemske regije. Zbralo se je okoli 100 strokovnjakov in ustvarjalcev na področju izobraževanja, ki so osrednjo pozornost namenili osrednji vlogi izobraževanja pri ozaveščanju mladih generacij o medkulturnem dialogu, toleranci in sprejemanju drugačnosti.

 

Fundacija Anna Lindh ima na tem področju posebno mesto, saj predstavlja platformo za dialog med civilnimi družbami 43 članic. V slovenski mreži deluje več kot 80 nevladnih in drugih deležnikov. S projekti, ki jih skupaj s partnerji izvajajo v evro-sredozemskem prostoru, pomagajo krepiti sredozemsko identiteto in angažiranost Slovenije v tem prostoru.

 

Minister Erjavec se je ob robu konference sestal na dvostranskem srečanju z Elisabeth Guigou.