Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Erjavec na konferenci ob 20. obletnici sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah

Brdo pri Kranju, 2. oktober 2017 - Minister Karl Erjavec je z uvodnim nagovorom odprl prvo v seriji panelnih razprav dvodnevne konference "20 let v službi miru", ki jo na Brdu pri Kranju gostijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Minister je izrekel priznanje vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske in Policije ter civilnim strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki so v minulih 20 letih predano in profesionalno zastopali Slovenijo v mednarodnih operacijah in misijah, pod okriljem različnih mednarodnih organizacij in drugih povezav. Preko njihove napotitve v posamezne misije se je Slovenija vsakič znova izkazala kot resna in odgovorna članica mednarodne skupnosti, ki zna in zmore prevzemati svoj del odgovornosti za zagotavljanje mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti. Poudaril je, da mir in varnost nikakor nista samoumevna. Varnostne razmere v svetu so nepredvidljive, na nekaterih območjih izjemno zaskrbljujoče. Izzivi postajajo čedalje bolj kompleksni, zato je nujno potreben celovit in aktiven pristop k zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti. Varnost je neločljivo povezana z spoštovanjem načel pravne države, z zagotavljanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, z omogočanjem trajnostnega razvoja ter gospodarske blaginje, z zagotavljanjem pozitivne perspektive vsem posameznikom, še zlasti mladim. V tem trenutku je Slovenija prisotna v operacijah in misijah pod mandatom štirih različnih mednarodnih organizacij na treh celinah oz. na vseh varnostno najbolj občutljivih območjih. Prav to je tisto, po besedah ministra, kar je v mednarodni skupnosti opaženo in cenjeno ; da vsaka država prevzema svoj del odgovornosti v skladu z zmogljivostmi, ki jih ima na voljo. Zelo pomembno pa je, da smo pri tem proaktivni, hitro odzivni, fleksibilni, da upoštevamo in ponujamo naše nišne primerjalne prednosti ter da spoštujemo dane zaveze in obveznosti.

 

Na panelu o novih varnostnih izzivih in potrebnih prilagoditvah mednarodnih operacij in misij so v aktualni razpravi sodelovali eksperti OZN, Nata, EU in slovenska namestnica vodje opazovalcev Posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini.