Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Erjavec na Vrhu o Zahodnem Balkanu v Trstu poudaril pomen širitve EU in prihodnosti mladih

Trst, 12. julija 2017 - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je danes skupaj s predsednikom Vlade RS dr. Cerarjem in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom udeležil vrha o Zahodnem Balkanu, ki ga je okviru Berlinskega procesa v Trstu organizirala Italija.

 

Vrh v Trstu je četrti vrh v okviru Berlinskega procesa – prvi je potekal leta 2014 v Berlinu, drugi 2015 na Dunaju in tretji 2016 v Parizu. Kot že doslej, je tudi tokratni vrh potekal v obliki treh ločenih, vzporednih zasedanj na ravni predsednikov držav oziroma vlad, ministrov za zunanje zadeve in ministrov za gospodarstvo. Vrh se je zaključil s skupnim srečanjem vseh sodelujočih predsednikov in ministrov, na katerem so bili obravnavani sklepi ministrskih srečanj in ostalih dogodkov, ki so potekali ob robu vrha.

 

Minister Erjavec je na srečanju poudaril potrebo po implementaciji dogovorjenih infrastrukturnih projektov, tudi v kontekstu kredibilnosti EU v regiji. Izpostavil je pomen strateškega komuniciranja s strani EU, ki zagotavlja vidnost prizadevanj EU v regiji. Minister je ob tem pozdravil podpis Pogodbe o transportni skupnosti, ki so jo sklenile države Zahodnega Balkana z EU. Cilj transportne skupnosti bo namreč krepitev regionalnega sodelovanja na področju transporta, odpravljanje ovir za hitrejšo in bolj učinkovito transportno povezljivost med državami Zahodnega Balkana in EU ter harmonizacija nacionalnih zakonodaj z zakonodajo EU. 

 

"Moramo se pogovarjati o širitvenem procesu," je povedal minister in posebej poudaril pomen angažiranega širitvenega procesa, ki mora ostati kredibilen, s ciljem konsolidacije EU. "Regija Zahodnega Balkana je del Evrope in čim prej postane del EU, boljše bo za Unijo in za regijo. Toda preden pridemo do tega, se mora nekaj zgoditi – tako na strani Zahodnega Balkana kot na strani EU," je povedal minister in opozoril na pričakovanja regije, ki so bila pretekli teden predstavljena v skupnem pismu zunanjih ministrov Brdo-Brioni procesa, poslanem visoki predstavnici Mogherini, evropskemu komisarju Hahnu in kolegom v državah EU. Ministri so v skupnem pismu predlagali, da se, ob nadaljnjem spoštovanju individualnega napredka držav regije: 1) preuči dodatne možnosti za čim hitrejšo premostitev ekonomskega in razvojnega razkoraka med EU in regijo in 2) da se tudi za tiste države, ki še niso vključene v pogajalski proces, prične začetek poglobljenega angažmaja Evropske komisije na področjih, ki so opredeljena v poglavjih 23 in 24, s ciljem, da se z boljšo pripravljenostjo pospeši tudi korake, ki vodijo do samega začetka pogajanj za članstvo v EU.

 

Minister je sodelujoče pozval tudi k nadaljevanju in krepitvi aktivnosti v okviru Pozitivne agende za mlade Zahodnega Balkana. "Z vladavino prava in močnimi institucijami pride upanje in tudi obeti. Z obeti pridejo delovna mesta in gospodarsko okrevanje," je opozoril minister Erjavec. Velikega pomena je mlade zadržati v regiji, saj države potrebujejo visoko izobražen kader, a jim je pri tem potrebno nuditi tudi ustrezno osnovo za uresničevanje njihovih ambicij ter zagotavljanje ustreznih možnosti za življenje. Gre torej za poudarke na izobraževanju, zagotavljanju štipendij, mobilnosti, zagotavljanju delovnih mest, medsebojnemu sodelovanju mladih v regiji, s ciljem spodbujanja sprave. Pozitivna perspektiva z nudenjem pozitivnih možnosti pomaga mlade odvračati od drugih, negativnih poti, ki pomenijo varnostno tveganje. V tem kontekstu je minister Erjavec izpostavil tudi slovensko pobudo "Integrativno upravljanje notranje varnosti", ki predstavlja ključno platformo za koordinacijo aktivnosti med EU, regijo in tudi ZDA na področjih boja proti terorizmu, boja proti hudemu in organiziranemu kriminalu in na področju zagotavljanja varnosti na mejah v regiji Zahodnega Balkana.

 

V svojem nagovoru je minister Erjavec tudi izpostavil pomen spoštovanja mednarodnega prava. "Države članice EU so zmeraj postavljale standarde na tem področju, ne samo za države Zahodnega Balkana, ampak za ves ostali svet, za vse demokracije. Trdno verjamem, da je spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov ter drugih virov mednarodnega prava, temelj, na katerem sloni Evropska unija," je poudaril minister.

 

Celoten nagovor ministra v angleškem jeziku si lahko preberete tukaj