Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Erjavec na uradnem obisku gostil črnogorskega kolega Darmanovića

Ljubljana, 8. marec 2017 – Na povabilo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije Karla Erjavca se danes na uradnem obisku v Ljubljani mudi minister za zunanje zadeve Črne gore dr. Srđan Darmanović. V odkritih in konstruktivnih pogovorih sta ministra veliko pozornosti namenila dvostranskim odnosom, pričakovanemu skorajšnjem vstopu Črne gore v NATO, širitvi Evropske unije in stanju pripravljenosti Črne gore na poti k EU ter regionalnemu sodelovanju in razmeram v regiji.

 

V pogovoru sta se ministra strinjala, da so odnosi med obema državama odlični, brez odprtih političnih vprašanj. Poudarjen je bil obojestranski interes, da se pozitiven razvoj sodelovanja, ki je razvejan na številnih področjih, nadaljuje tudi v prihodnosti. Minister Darmanović je ob tem še napovedal, da bodo v Črni gori kot izraz globokega spoštovanja do skupnih vrednot, korenin in ustvarjalnosti, v bližnji prihodnosti odkrili spomenik Francetu Prešernu. "Ne gre samo za spomenik prijateljstva, ampak tudi prepletanja kultur in vsega, kar nas povezuje skozi zgodovino in danes," je poudaril črnogorski minister.

 

Posebna pozornost v pogovorih je bila namenjena še letos pričakovanemu izjemno pomembnemu koraku - članstvu Črne gore v NATO ter približevanju Črne gore Evropski uniji. Črna gora v EU pogajanjih zelo lepo napreduje – odprla je že 26 poglavij. S slovenske strani je bila potrjena pripravljenost na nadaljnjo podporo Slovenije, ki se bo v okviru bilateralne tehnične pomoči še naprej nadaljevala z angažmajem slovenskih strokovnjakov pri vsebinah posameznih pogajalskih poglavij za vstop Črne gore v EU. Minister Darmanović se je zahvalil za neprecenljivo slovensko podporo in pomoč, ki jo v luči približevanja evroatlantskim povezavam nudi Slovenija.

 

Sodelovanje na gospodarskem področju zavzema pomembno mesto v dvostranskih odnosih. Ocenjeno je bilo, da dobro poteka, pričakovati je nadaljnjo krepitev, saj med državama obstajajo še neizkoriščene možnosti. Priložnost za krepitev sodelovanja bo predstavljalo tudi zasedanje mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med obema državama, ki bo v Ljubljani potekalo 10.-11. aprila in ji bo na slovenski strani sopredsedoval minister Erjavec. Izraženo je bilo zadovoljstvo nad kazalci blagovne menjave, minister Erjavec pa je izpostavil tudi interes slovenskih podjetij za vlaganja v Črno goro. Ob tem se je odločno zavzel tudi za rešitev nekaterih težav, s katerimi se slovenska podjetja soočajo na črnogorskem trgu.

 

Odlično sodelovanje se odraža tudi na področju razvojnega in multilateralnega sodelovanja. Črna gora ostaja programska prioriteta slovenske razvojne pomoči (v letih od 2008 do 2017 je Slovenija Črni gori namenila 12 milijonov evrov sredstev). V Črni gori je bilo v preteklih letih izvedenih več projektov, ki so pripomogli k temu, da je slovenska razvojna pomoč vidna in cenjena. Pretežno gre za infrastrukturne in okoljske projekte ter projekte, ki omogočajo razvoj kakovostne turistične ponudbe, še zlasti na nerazvitem severu države.

 

Ministra Erjavec in dr. Darmanović sta podrobneje govorila tudi o razmerah v regiji. Poudarila sta pomen konstruktivnih odnosov s sosednjimi državami in dobrega regionalnega sodelovanja.