Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS določila besedilo strateškega dokumenta zunanje politike RS

Ljubljana, 30. julij 2015 - Vlada RS je na včerajšnji seji je določila besedilo strateškega dokumenta zunanje politike RS z naslovom "Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana – zunanja politika Republike Slovenije". Strateški dokument sledi ciljem in nalogam iz Deklaracije, ki jo je 10. julija  sprejel Državni zbor; podrobneje pojasnjuje cilje in prednostne naloge iz Deklaracije ter jih operacionalizira.

 

Strateški dokument je razdeljen na tri glavna poglavja: 1., Okvir (vsebuje oceno mednarodnega okolja ter opozarja na vzajemno povezanosti med zunanjo in notranjo politiko); 2., Koncentrični krogi zunanje politike – prednostna območja (obravnava zunanjo politiko po geografskih območjih); 3., Zunanja politika v preseku – prednostna področja (obravnava zunanjo politiko po izbranih vsebinskih področjih).

 

S sprejetjem besedila strateškega dokumenta na včerajšnji seji vlade se zaključuje proces sprejemanja novih strateških dokumentov slovenske zunanje politike, ki je potekal več let, posebej intenzivno pa od novembra lani. V tem času je Ministrstvo za zunanje zadeve, v sodelovanju z drugimi deležniki vodilo široko in odprto javno razpravo o strategiji slovenske zunanje politike, v katero je bila pritegnjena akademska sfera, civilna družba in druge zainteresirane organizacije in posamezniki.

 

Strateški dokument zunanje politike RS