Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za zunanje zadeve EU potrdil Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo (2015 – 2019)

Ljubljana, 20. julij 2015 – Svet za zunanje zadeve (FAC) je potrdil Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015 – 2019.Akcijski načrt na pobudo Slovenije prvič vključuje tudi pravice starejših.

 

Slovenija pozdravlja sprejem Akcijskega načrta, ki predstavlja usmeritve in predvidene aktivnosti, ki jih bo EU (Evropska služba za zunanje delovanje, Evropska komisija, Evropski svet in države članice) na področju človekovih pravic izvajala v zunanji politiki. Dokument je pomemben z vidika konkretnih aktivnosti EU v vseh tretjih državah, saj naslavlja vse regije sveta, vključno z državami Zahodnega Balkana.

 

Nov akcijski načrt nadomešča starega, ki se je iztekel konec leta 2014. Akcijski načrt vsebuje pet strateških prioritetnih področij delovanja, med katerimi so: krepitev pobud lokalnih dejavnikov, naslavljanje ključnih izzivov na področju človekovih pravic, vključevanje človekovih pravic v reševanje kriz in konfliktov, krepitev skladnosti in doslednosti ter večja učinkovitost na področju človekovih pravic in demokracije.

 

Kot zelo pomembno ocenjujemo, da Akcijski načrt naslavlja vse ključne tematike, med njimi svobodo veroizpovedi in prepričanja, promocijo enakosti spolov, pravic žensk, otrok, starejših ter LGBTI, nediskriminacijo, napredek na področju podjetništva in človekovih pravic, izobraževanje za človekove pravice, zaščito in promocijo svobode izražanja, vključno s svobodo izražanja na internetu, medverski dialog, boj proti mučenju in smrtni kazni, spodbujanje celovite agende za promocijo ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, pomen zgodnjega opozarjanja kot del preventivnega delovanja in podporo vključevanju človekovih pravic v razvoj.