Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

10. obletnica vstopa Slovenije v Nato

Ljubljana, 29. marec 2014 -  Danes mineva deset let, odkar je Republika Slovenija postala polnopravna članica Severnoatlantskega zavezništva. Z vključitvijo v Nato smo dosegli enega najpomembnejših zunanjepolitičnih ciljev.

 

Slovenija že od začetka svojega članstva aktivno sodeluje v razpravah in oblikovanju politik znotraj zavezništva. Slovenija je zavezana izpolnjevanju zavezniških obveznosti in delitvi bremen, saj se zavedamo, da članstvo v Zavezništvu ni in ne more biti zgolj iskanje lastne varnosti na račun drugih zaveznic. Članstvo v Zavezništvu Slovenija v prvi vrsti vidi kot  zavezo za aktivno in celovito sodelovanje pri izvajanju ključnih nalog Nata ter  v prizadevanjih za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti.

 

Slovenija je v minulem desetletju prispevala h kredibilnosti Zavezništva in kolektivni ter nacionalni varnosti s sodelovanjem v operacijah in vajah pod vodstvom  Nata, s prispevanjem sorazmernega deleža v Natove proračune in v strukture Nata, izgradnjo zmogljivosti skladno s sprejetimi Natovimi cilji zmogljivosti in sodelovanjem v večnacionalnih programih skupnega razvoja zmogljivosti.

 

Osnovno načelo delovanja Nata je konsenz, ki zagotavlja, da se zaveznice posvetujemo o vseh vprašanjih in da so upoštevane vse politične in varnostne skrbi zaveznic.

 

V okviru Zavezništva je še posebej cenjeno sodelovanje Slovenije v Nato-vodenih operacijah, kjer je naš prispevek glede na vse kazalce nadpovprečen. Posebej želimo poudariti pomembno vlogo Slovenije v misiji KFOR na Kosovu. Kot odgovorna zaveznica smo se dokazali tudi s sodelovanjem v misiji ISAF v Afganistanu, kjer bo Slovenija v ustrezni obliki sodelovala v naporih Nata ter širše mednarodne skupnosti tudi po l. 2014. 

 

Vrednote, na katerih temelji Zavezništvo - demokracija, spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava - ostajajo nespremenjene. Spreminjajo pa se izzivi in grožnje. Hladno vojno so zamenjali sodobni varnostni izzivi, s katerimi se ne moremo soočiti sami, temveč skupaj z zavezniki in partnerji. Za soočanje s temi novimi oblikami groženj ter za dosego miru in stabilnosti v Evropi Nato razvija nove oblike političnega,vojaškega in varnostnega sodelovanja. Prihodnost Nata bo torej usmerjena v izgradnjo zmogljivosti, ki bodo branile države članice pred sodobnimi grožnjami.

 

Za Zavezništvo bo v prihodnje zelo pomembno tudi vzdrževanje in poglabljanje sodelovanja s partnerskimi državami, ki so se med drugim izkazale v dosedanjih Nato-vodenih operacijah. Skozi politični dialog in praktično sodelovanje s partnerskimi državami Nato krepi varnost in stabilnost v regijah izven svojih meja.

 

Trenutno dogajanje v Ukrajini kaže na to, da je potrebno okrepiti mehanizme za preprečevanje kriz in političnih nestabilnosti v 21. stoletju.

 

Septembra letos bo potekalo vrhunsko zasedanje Nata, ki bo zelo pomembno z vidika prihodnosti Zavezništva, krepitve čezatlantskih odnosov in nadaljnje prisotnosti v Afganistanu. Slovenija pričakuje tudi jasne in konkretne širitvene odločitve, pri čemer med najbolj pripravljenimi kandidatkami vidimo Črno goro, hkrati pa upamo, da bodo ostale aspirantke nadaljevale z reformnimi procesi in izpolnile kriterije za članstvo.