Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija pozdravlja sprejetje resolucije VS OZN 1966(2010) o rezidualnem mehanizmu za mednarodni kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) in Ruando (ICTR)

New York, 22. decembra 2010 – Varnostni svet OZN je sprejel resolucijo 1966(2010) po VII. poglavju Ustanovne listine ZN, s katero je ustanovil rezidualni mehanizem, ki bo skrbel za opravljanje posameznih funkcij tudi po prenehanju njunega delovanja. Naj spomnimo, da sta bili obe mednarodni kazenski sodišči prav tako ustanovljeni z resolucijama, 827(1993) ICTY in 955(194) ICTR, po VII. poglavju Ustanovne listine. Resolucija 1966(2010) tudi poziva sodišči, naj sprejmeta vse potrebne ukrepe za dokončanje dela do 31. decembra 2014. Resoluciji sta priložena statut mehanizma in dogovor za prehodno obdobje, ki bo omogočil usklajen prehod pristojnosti nanj.

 

Naloga rezidualnega mehanizma bo, da po prenehanju dela sodišč prevzame rezidualne funkcije, kot sta zaščita prič in izvajanje kazni, po potrebi pa tudi sodno funkcijo v primeru prijetja oseb, proti katerim sta sodišči izdali obtožnice in veljajo za ubežnike, saj je te naloge nujno treba opravljati tudi po zaključku dela samih sodišč. Mehanizem bo en sam, deloval pa bo v dveh podružnicah – v Haagu in Arushi, ki bosta začeli delovati 1. julija 2012 za ICTR in 1. julija 2013 za ICTY. Tožilec, tajništvo in prizivna stopnja bodo skupni, arhiva pa se bosta nahajala skupaj s podružnicama.

 

Ker so kadrovske potrebe mehanizma odvisne od njegove obremenjenosti, je vzpostavljen sistem seznamov osebja tožilstva in tajništva, s katerih bodo posamezniki lahko zaposleni v zelo kratkem času, s čimer se zagotavlja prilagodljivost mehanizma.

 

Podoben sistem velja tudi za sodnike. Na seznam bo za štiri leta z možnostjo podaljšanja izvoljenih 25 sodnikov, ki bodo k delovanju pozvani po potrebi. Ob tem bo imenovan tudi predsednik mehanizma, čigar funkcija bo stalna.

 

Mehanizem bo sprva vzpostavljen za štiri leta. Takrat bo izvedena revizija delovanja, potem pa se bo njegovo delovanje samodejno podaljševalo za dve leti, razen če se Varnostni svet ne odloči drugače.

 

Sprejetje resolucije je po dolgih pogajanjih eden pomembnejših korakov na področju mednarodnega kazenskega pravosodja v boju proti nekaznovanosti, saj bo mehanizem zagotovil, da se ubežniki kljub prenehanju delovanja obeh mednarodnih sodišč ne bodo mogli izogniti odgovornosti za storjena dejanja.