Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izjava Evropske unije ob svetovnem dnevu boja proti AIDS

1. Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu se Evropska unija spominja milijonov ljudi, ki so podlegli virusu HIV/aidsu, in izraža podporo vsem, ki živijo s to boleznijo, ter tudi ljudem iz vseh delov družbe, ki si nesebično prizadevajo za osvetlitev te epidemije in boj zoper njo.

 

2. Več kot pet milijonov ljudi v državah z nizkim in srednjim dohodkom ima danes dostop do učinkovitega zdravljenja, kar je trinajstkrat več kot pred šestimi leti. Največji napredek je bil dosežen v podsaharski Afriki, kjer so se v 22 najbolj prizadetih državah nove okužbe z virusom HIV zmanjšale za več kot četrtino v zadnjih desetih letih. Evropska unija je ponosna, da je prispevala k tem izjemnim dosežkom v globalnem odzivu na virus HIV/aids in da je vključena v skupna prizadevanja tako močnih partnerjev, kot so UNAIDS, Svetovna zdravstvena organizacija, Svetovni sklad, UNITAID, Združenje ljudi, okuženih z virusom HIV, in civilna družba.

 

3. Evropska unija se odločno zavezuje, da bo tudi v nadaljnje ohranila osrednjo vlogo v boju proti virusu HIV/aidsu, in zagotavlja, da dosedanji napredek in naložbe v ta namen ne bodo zaman. Virus HIV/aids je še vedno glavni vzrok smrti v podsaharski Afriki ter največji krivec za obolevnost in smrtnost žensk v rodni dobi. Deset milijonov ljudi še vedno nima dostopa do učinkovitega zdravljenja, število novih okužb pa še naprej presega število ljudi, ki začenjajo z zdravljenjem.

 

4. Več pozornosti bi morali namenjati preventivnim ukrepom, ki bi temeljili na biomedicinskih, vzgojnih in strukturnih prijemih. Pri tem se je treba usmeriti predvsem na mlade. Naša prizadevanja zoper epidemijo virusa HIV/aidsa morajo vključevati spolno vzgojo, dostop do mladini prijaznih storitev ter kakovostnih kondomov za moške in ženske, pa tudi druge oblike preventive in kontracepcije. Posebno pozornost je treba usmeriti k načinom ravnanja, ki upoštevajo razlike med spoloma, in spremenjeni vlogi in odgovornosti moških in fantov.

 

5. Evropska unija poudarja, da virus HIV/aids še vedno ogroža razvoj, življenje, zdravje in dobro počutje posameznikov, še zlasti žensk in otrok. Zato je treba v politike in programe na lokalni, regionalni in mednarodni ravni vključiti seznanjanje z virusom HIV/aidsom in pravico do spolnega in reproduktivnega zdravja. Spodbujanje enakosti med spoloma in krepitve vloge žensk, še zlasti možnosti, da lahko zavrnejo nezaščiten spolni odnos in se zaščitijo pred okužbami, sta ključnega pomena.

 

6. S tem ko se ob svetovnem dnevu boja proti aidsu 2010 Evropska unija posveča univerzalnemu dostopu do zdravljenja in človekovih pravic, potrjuje svojo neomajno podporo zdravju kot človekovi pravici in zavezanost zaščiti in spodbujanju pravice posameznika do najvišjih standardov na področju telesnega in duševnega zdravja. Zato je treba okrepiti nacionalne zdravstvene sisteme ter tako zagotoviti učinkovite in vzdržne storitve zdravstvene nege in javno zdravstvo, ki izpolnjuje merila kakovosti in pravičnosti. Vsekakor pa virus HIV/aids ni zgolj zdravstveni problem in zahteva medresorski pristop.

 

7. Spoštovanje človekovih pravic ter odprava diskriminacije, stigmatizacije in izključevanja so ključni pogoji za dosego univerzalnega dostopa do zdravljenja. Evropska unija potrjuje svojo zavezanost skupnim ukrepom Evropske unije za spodbujanje človekovih pravic in iz njih izhajajočih pristopov za boj proti virusu HIV/aidsu. Evropska unija se hkrati zavzema za odpravo omejitev potovanj za okužene z virusom HIV, dekriminalizacijo homoseksualnosti ter odpravo drugih ovir, vključno s kaznovalnimi ukrepi, ki ovirajo ustrezen odziv na epidemijo, stigmatizacije in diskriminacije okuženih z virusom HIV in drugih ranljivih skupin. Treba je prepoznati najbolj ogrožene skupine, uslišati njihov glas, se odzvati na njihove potrebe in zaščititi njihove pravice. To velja za vse moške in ženske, otroke in mladostnike ne glede na status okužbe z virusom HIV, spolno usmerjenost, starost, spol, identiteto, versko prepričanje, narodnost ali katerikoli drug status.

 

8. Evropska unija se odločno zavezuje, da bo na globalni ravni podprla dosego razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015 in spodbujala napredek pri zagotavljanju univerzalnega dostopa do preventive, zdravljenja, nege in podpore v zvezi z virusom HIV/aidsom, kar je ključno za dosego šestega razvojnega cilja tisočletja, ter da bo podpirala prizadevanja za celovito odpravo prenosa virusa HIV z matere na otroka do leta 2015. To bo prispevalo k uresničitvi drugih razvojnih ciljev tisočletja, še zlasti četrtega in petega cilja, ki zadevata zdravje. Virus HIV/aids je med glavnimi krivci za skoraj 400.000 tisoč primerov smrti porodnic na leto, predvsem v podsaharski Afriki.

 

9. Evropska unija poudarja, da so na nedavni konferenci Svetovnega sklada za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji donatorji obljubili skoraj 12 milijard dolarjev pomoči v prihodnjih treh letih, kar je največji znesek do zdaj; hkrati opozarja, da je treba nadaljevati prizadevanja za zagotavljanje virov, s katerimi bi dosegli cilj univerzalnega dostopa do zdravljenja.

 

10. Evropska unija z zadovoljstvom pričakuje udeležbo na posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN leta 2011, na katerem bo opravljen temeljit pregled napredka pri izvajanju Deklaracije o zavezah na področju virusa HIV/aidsa iz leta 2001 in Politične deklaracije o virusu HIV/aidsu iz leta 2006. Evropska unija je pripravljena potrditi in razširiti zavezanost k univerzalnemu dostopu do zdravljenja do leta 2015 v skladu z zavezami za dosego razvojnih ciljev tisočletja. Naša zaveza vključuje izvajanje konkretnih dejavnosti za krepitev in nadaljevanje prizadevanj ter seznanitev z napredkom junija 2016.

 

11. Skladno s povabilom Sveta Evropske unije Evropski komisiji, naj vzpostavi širok posvetovalni postopek z državami članicami in drugimi interesnimi skupinami za pripravo geografsko vseobsegajočega Evropskega akcijskega programa za boj proti virusu HIV/aidsu, malariji in tuberkulozi v okviru zunanjega delovanja leta 2012 in naprej, se Evropska unija odločno zavezuje, da bo izkoristila to priložnost za krepitev in utrditev svoje dejavne in vodilne vloge v globalnem odzivu na virus HIV/aids.

 

12. Z odločno politično voljo, izboljšanim vodenjem in nenehnim prizadevanjem na področju raziskav in razvoja se lahko približamo cilju univerzalnega dostopa do zdravljenja in odpremo pot v svet, v katerem ljudje ne bodo več obolevali in umirali za virusom HIV/aidsom, hkrati pa bo odpravljena vsaka stigmatizacija in diskriminacija bolnikov.