Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VSEBINSKA ZASNOVA

V sodobnih post-industrijskih gospodarstvih, ki temeljijo na znanju, sta ustvarjalnost in politike, ki jo spodbujajo, vse pomembnejša elementa, poleg tega sta kulturna in ustvarjalna industrija v osrčju ustvarjalnega gospodarstva. Rast in število novih delovnih mest v teh sektorjih presegata povprečje, hkrati pa vemo, da sta nosilca kulturne identitete in tako pomembna za kulturno raznolikost. Ključno vlogo imata pri oblikovanju novih možnosti v okviru pozitivne agende za mlade, kar je ena od naših prednostnih nalog pri graditvi bolj vključujoče, pregledne in demokratične družbe. Ta vizija je skupna mnogim regijam, zlasti v Sredozemlju.

 

Izzivi in pristopi za spopadanje z njimi se med regijami razlikujejo, a so hkrati podobni, upoštevati pa jih je treba v geostrateškem, gospodarskem in političnem okviru širše evropske soseščine. Glede na vse našteto Slovenija meni, da si posebno pozornost zaslužita dve regiji, to sta Zahodni Balkan in Južno Sredozemlje, kjer je treba spodbujati pretok informacij, izmenjavo dobrih praks ter še zlasti sodelovanje in medsebojno razumevanje.

 

V prizadevanjih za stabilno, mirno, demokratično in gospodarsko uspešno okolje želi Slovenija delovati povezovalno ter širiti koristi Pozitivne agende za mlade na Zahodnem Balkanu tudi na območje Južnega Sredozemlja. V širšem okviru socialne prikrajšanosti, nezakonitega priseljevanja in celo radikalizacije so med največjimi izzivi brezposelnost mladih in slabi obeti za blaginjo in zadovoljstvo v prihodnosti.

 

Če želimo spodbuditi regionalno sodelovanje in pristope, okrepiti lokalne zmogljivosti, stkati nova partnerstva in zgraditi trajnostno gospodarstvo prihodnosti, gotovo potrebujemo politično voljo. Pri tem je pomembno spodbujati ustvarjalnost.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Unija za Sredozemlje se tega zavedata in tej temi posvečata konferenco z naslovom Kreativni forum Ljubljana (ang. Creative Forum Ljubljana), ki bo potekala 11. in 12. aprila 2018, v Ljubljani.

 

Na dvodnevnem dogodku bodo različne oblike sodelovanja predstavili visoki predstavniki institucij EU, ministrstev za zunanje zadeve, Unije za Sredozemlje in sodelujočih v SEECP ter mednarodnih ustanov in lokalnih organov ter strokovnjaki iz teh regij.

 

Konferenca si bo prizadevala za oblikovanje nove policentrične mreže kulturnih in ustvarjalnih industrij, ki bo služila za zgled na področju regionalnega sodelovanja, ustvarjanja novih delovnih mest in spodbujanja gospodarske rasti, hkrati pa bo s tem prispevala svoj košček v mozaik globalnega strateškega načrta EU.

 

V okviru konference bo potekal tudi politični forum na visoki ravni, katerega nameni so spodbujanje sodelovanja med Zahodnim Balkanom in Južnim Sredozemljem, prenos dobrih praks proti jugu in izmenjava stališč glede različnih strateških tem, povezanih s Sredozemljem. Forum bosta gostila minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in Generalni Sekretar Unije za Sredozemlje, na njem pa bodo sodelovali so-predsedujoči Uniji za Sredozemlje, ministri ter visoki predstavniki EU in mednarodnih institucij.