NAPOTKI PRED POTOVANJEM

Seznanitev z običaji, navadami in zakoni

 

O državi, v katero potujete, pridobite čim več informacij (internet, turistični vodniki, potopisne revije). Spremljajte opozorila in napotke Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki vsebujejo informacije o varnosti potovanj (politični nemiri in konflikti, naravne nesreče, epidemije)*. Dodatne informacije o varnosti potovanj lahko poiščete na spletnih straneh Sekretariata Sveta Evropske unije.

 

Pridobite kontaktne podatke o diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Če v državi, kamor potujete, Slovenija nima svojega predstavništva, se pozanimajte o predstavništvih ostalih držav članic Evropske unije. V skladu z veljavno evropsko zakonodajo vam lahko v nujnih primerih zagotovijo osnovno konzularno pomoč. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije priporoča vsem, ki potujejo v tujino, da zavarujejo sebe in svoje premoženje.

 

*Čeprav so potovalni nasveti in informacije skrbno pripravljeni, so splošne narave in se lahko spreminjajo. Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in diplomatsko-konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za poškodbe, izgubo ali škodo, ki bi jih lahko na potovanju doživeli.
  

Potovalni dokument

 

Preverite, ali je vaš potovalni dokument (potni list ali osebna izkaznica) veljaven in v dobrem stanju.


V primerih kraje ali izgube potovalnega dokumenta je priporočljivo imeti s seboj:

  • (overjeno) fotokopijo potnega lista ali osebne izkaznice,
  • fotografijo za osebni dokument.

Kopije hranite ločeno od drugih dokumentov.

 

Vizum

 

Pozanimajte se, ali za vstop v državo potrebujete vizum. Vizum si pravočasno priskrbite na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu tuje države, ki je pristojno za izdajanje vizumov slovenskim državljanom.

 

Za dodatna pojasnila so vam na voljo: 

  1. spletna stran Ministrstva za zunanje zadeve, rubrika Predstavništva po svetu in informacije o državah (v razdelku Informacije)
  2. elektronski naslov Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve: konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si
  3. telefon Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve: 01/ 478 23 05 (ali 01/478 22 19 – dežurna služba)

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje

 

Priskrbite si zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča uveljavljanje (praviloma) brezplačnega nujnega zdravljenja v nekaterih tujih državah.

 

Če potujete po državah Evropskega gospodarskega prostora (članice EU, Islandija, Liechtenštajn in Norveška), Švici, Hrvaški ali Makedoniji, si pravočasno priskrbite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Za podrobnejše informacije se obrnite na območne enote ali izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Nezgodno zavarovanje lahko sklenete pri vseh slovenskih zavarovalnicah. V večini turističnih agencij je že vključeno v ceno potovanj, ponujajo pa ga tudi nekateri izdajatelji mednarodnih plačilnih kartic.

 

Preverite, ali je vaše zavarovanje veljavno za celotno potovanje in ali vključuje vse potnike in vse aktivnosti, ki jih boste v tujini opravljali (npr. nevarni/adrenalinski športi, vsa prtljaga in oprema …). Številko police nezgodnega zavarovanja in telefonske številke centra, kamor lahko pokličete 24 ur na dan, imejte ves čas pri sebi.

 

Pravočasno se pozanimajte o obveznem cepljenju oz. drugih zdravstvenih napotkih (več ...) za državo, v katero potujete. Če potujete na območja, kjer obstaja nevarnost epidemij, preverite morebitne preventivne ukrepe tudi na straneh: Ministrstva za zdravje ali Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

 

V nekaterih državah je obvezno/priporočljivo cepljenje proti rumeni mrzlici. Nekatere države zahtevajo potrdilo o cepljenju, tudi če potniki samo potujejo prek držav, kjer se rumena mrzlica pojavlja.

 

Zaščita proti malariji (tablete) je priporočljiva v številnih državah. Seznam držav in priporočena zaščita se iz leta v leto nekoliko spremita, zato je podatke treba sproti preverjati:

Potnikom priporočamo, da se pred potovanjem v tujino o tem vedno posvetujejo v ambulantah za popotnike (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem). Uporabne informacije lahko pridobite tudi na povezavi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana (spletna povezava "Zdravi na pot + nazaj" -  http://www.zdravinapot.si/).

 

Po potrebi si za potovanje pripravite zalogo zdravil in jo imejte v ročni prtljagi. 

 

Prevozna sredstva

 

Če potujete z javnimi prevoznimi sredstvi, si pravočasno priskrbite (povratno) vozovnico. Avtoštop pomeni določeno stopnjo varnostnega tveganja, prav tako pa vse države nimajo razvite kulture avtoštopanja.

 

Če potujete z lastnim vozilom, se prepričajte ali je vaše vozniško dovoljenje veljavno. Večina evropskih držav priznava slovensko vozniško dovoljenje, nekatere pa izrecno zahtevajo tudi mednarodno.

 

Pravočasno se seznanite s cestnoprometnimi predpisi tujih držav (vožnja po levi strani, omejitve hitrosti ...) in stanjem cest na poti. Za podrobnejše informacije se obrnite na informacijski center AMZS.

 

Denar

 

Vzemite dovolj denarja za potovanje. Namesto gotovine je priporočljivo imeti plačilne kartice ali potovalne čeke. Preden odpotujete, se pozanimajte, kako lahko plačilne kartice ali potovalne čeke nadomestite v primerih kraje/izgube. S seboj vzemite kontaktne številke, če bi morali kartico preklicati.

 

Če je mogoče, imejte gotovino v manjših enotah. Pozanimajte se o valuti države kamor potujete, ter o možnostih menjave evrov in drugih mednarodnih valut.

 

Potovanje z živalmi

 

Če potujete v tujino s hišnim ljubljencem, potrebujete veterinarska dokazila (npr. za psa potrdilo o opravljenem zaščitnem cepljenju proti steklini v tekočem letu). Najmanj 12 ur pred odhodom morate na izpostavi Veterinarske uprave Republike Slovenije prijaviti, da boste potovali z živaljo.

 

Izdali vam bodo ustrezno mednarodno zdravniško spričevalo za prestop meje.

Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003, veljavna od 3. julija 2004, ureja zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali. Uredba predpisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni tako za premike med državami članicami Evropske unije ter pri premikih hišnih živali iz tretjih držav. Novost te uredbe je identifikacijski dokument, ki mora spremljati pse, mačke in bele dihurje.

 

V dokumentu mora biti potrjeno veljavno cepljenje proti steklini, ki ga lastniki živali opravijo pri svojem veterinarju. Veterinar v potni list vpiše vse potrebne podatke o najnovejšem cepljenju. Če posamezne države (članice Evropske unije ali tretje države) zahtevajo še dodatna cepljenja ali preiskave, morajo biti le ti opravljeni in potrjeni. Novost se nanaša tudi na označevanje živali, za katere bodo morale v prihodnjih osmih letih države članice uvesti označevanje živali z elektronskimi mikročipi (transponderji).

 

Ti omogočajo preprosto povezavo z ustreznimi potnimi listinami živali. V prehodnem obdobju osmih let bo v državah članicah dovoljeno tudi označevanje živali s tetoviranjem (razen Združenega kraljestva in Irske, ki že zdaj zahtevata označevanje z mikročipi).

 

Več informacij o potovanju z živalmi v tujino lahko dobite na Veterinarski upravi Slovenije in na Carinski upravi.