Skoči na vsebino

ČASTNI KONZULI

 

Na konzularnem področju častni konzuli nimajo pristojnosti in ne morejo opravljati konzularnih in upravnih dejanj. Na tem področju delujejo le po zaprosilu/navodilu diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije oziroma ministrstva za zunanje zadeve RS, saj nimajo konzularnih pooblastil. Večinoma gre za državljane države sprejemnice, ki delujejo prostovoljno v korist Republike Slovenije. Svojo funkcijo opravljajo častno, torej brez plačila, v svoji organizaciji in za svoj denar.

 

Kaj lahko častni konzuli naredijo za popotnike?

 

 • povežejo vas z bližnjim diplomatskim predstavništvom ali konzulatom Republike Slovenije,
 • nudijo osnovne informacije o državi, kjer delujejo,
 • po navodilu veleposlaništva lahko opravljajo nekatere pomožne naloge:
  • opravijo osebno identifikacijo,
  • vročijo potni list za vrnitev, ki je bil izdan na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS,
  • predajo nakazan denar svojcev, ki so ga le-ti nakazali na MZZ/veleposlaništvo iz Slovenije,
  • če se strinjajo, opravijo obisk v zaporu ali bolnišnici,
  • kontaktirajo z lokalnimi oblastmi (npr. bolnišnice, zapor),
  • posredujejo seznam odvetnikov, prevajalcev, zdravstvene in pogrebne službe*,
  • pomagajo pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

 

Česa častni konzuli ne morejo storiti za popotnike, organe v RS?

 • izdati potni list ali osebno izkaznico,
 • izdati potni list za vrnitev,
 • urejati upravne zadeve v Republiki Sloveniji in vročati upravne zadeve,
 • urejati zapuščinskih zadev,
 • overjati fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih,
 • sprejeti vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične osebe in pravne osebe,
 • obvesti svojce /prijatelje v npr. primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
 • izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
 • plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni ne deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
 • plačati stroške zdravljenja, odvetniških storitev ali drugih podobnih storitev,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem za pridobitev vizuma za vstop v državo,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev.

 

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatska predstavništva in konzulati ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.