Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČASTNI KONZULI

 

Na konzularnem področju častni konzuli nimajo pristojnosti in ne morejo opravljati konzularnih in upravnih dejanj. Na tem področju delujejo le po zaprosilu/navodilu diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije oziroma ministrstva za zunanje zadeve RS, saj nimajo konzularnih pooblastil. Večinoma gre za državljane države sprejemnice, ki delujejo prostovoljno v korist Republike Slovenije. Svojo funkcijo opravljajo častno, torej brez plačila, v svoji organizaciji in za svoj denar.

 

Kaj lahko častni konzuli naredijo za popotnike?

 

 • povežejo vas z bližnjim diplomatskim predstavništvom ali konzulatom Republike Slovenije,
 • nudijo osnovne informacije o državi, kjer delujejo,
 • po navodilu veleposlaništva lahko opravljajo nekatere pomožne naloge:
  • opravijo osebno identifikacijo,
  • vročijo potni list za vrnitev, ki je bil izdan na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS,
  • predajo nakazan denar svojcev, ki so ga le-ti nakazali na MZZ/veleposlaništvo iz Slovenije,
  • če se strinjajo, opravijo obisk v zaporu ali bolnišnici,
  • kontaktirajo z lokalnimi oblastmi (npr. bolnišnice, zapor),
  • posredujejo seznam odvetnikov, prevajalcev, zdravstvene in pogrebne službe*,
  • pomagajo pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

 

Česa častni konzuli ne morejo storiti za popotnike, organe v RS?

 • izdati potni list ali osebno izkaznico,
 • izdati potni list za vrnitev,
 • urejati upravne zadeve v Republiki Sloveniji in vročati upravne zadeve,
 • urejati zapuščinskih zadev,
 • overjati fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih,
 • sprejeti vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične osebe in pravne osebe,
 • obvesti svojce /prijatelje v npr. primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
 • izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
 • plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni ne deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
 • plačati stroške zdravljenja, odvetniških storitev ali drugih podobnih storitev,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem za pridobitev vizuma za vstop v državo,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev.

 

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatska predstavništva in konzulati ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.