Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMOČ DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV

Predstavništva Republike Slovenije v tujini so diplomatska predstavništva in konzulati.

 

Diplomatska predstavništva so veleposlaništva in stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah. Konzulati so generalni konzulati, konzulati in konzularni uradi. Konzulate vodijo karierni ali častni konzularni funkcionarji.

 

Konzularno pomoč državljanom Republike Slovenije izvajajo veleposlaništva in konzulati Republike Slovenije.

 

Častni konzulati Republike Slovenije so konzulati, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, ki niso pristojni za opravljanje konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih in izjemnih primerih.

 

Če Republika Slovenija v državi nima svojega predstavništva, se lahko v skladu z evropsko zakonodajo obrnete na diplomatska predstavništva in konzulate drugih držav članic Evropske unije, ki se nahajajo tam.

 

Komu lahko veleposlaništva in konzulati Republike Slovenije zagotavljajo pomoč?

Kaj veleposlaništvo ali konzulat lahko stori za vas?

 • izda vam potni list ali osebno izkaznico,
 • izda vam potni list za vrnitev,
 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • ob odvzemu prostosti, ob vašem soglasju, vzpostavi stik z vami,
 • obvesti svojce/prijatelje v npr. primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo*,
 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji,
 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
 • overja fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih,
 • sprejme vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične osebe in pravne osebe,
 • pomaga pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče). 

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatska predstavništva in konzulati ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

 

Česa veleposlaništvo ali konzulat ne more storiti za vas?

 • izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
 • plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni ne deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
 • plačati stroške zdravljenja, odvetniških storitev ali drugih podobnih storitev,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem za pridobitev vizuma za vstop v državo,
 • dajati turistične informacije,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev.