Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Zamejci, zdomci in izseljenci najdete uporabne informacije na različnih spletnih straneh državnih organov Republike Slovenije.

 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu. Prek javnih razpisov zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z njimi.

 

Uporabna spletna stran je tudi Slovenci.si.

 

Odjava odhoda v tujino na upravni enoti

 

Če je vaše bivanje v tujini daljše od treh mesecev, morate prijaviti začasni odhod z območja Republike Slovenije in prijaviti začasno prebivališče. Če se za stalno odselite z območja Republike Slovenije morate skladno z veljavno zakonodajo RS  odjaviti stalno prebivališče. Več informacij lahko pridobite tudi na upravnih enotah (link).

 

Upravne enote na oglasnih deskah, če drugače ne morejo, vročajo upravne listine. Na njih so objavljene tudi informacije o prodaji kmetijskih zemljišč ali štipendij. Povezava na e-Uprava-oglasna deska...

 

Tudi npr. finančna uprava se poslužuje E-vročanja. Povezava...

 

Volitve

 

V času parlamentarnih volitev v Državni zbor ali referendumih je za vas uporabna spletna stran Državne volilne komisije, kjer najdete vsa navodila in obrazce, spremljajte pa tudi spletne strani in obvestila diplomatskih predstavništev in konzulatov v vaši državi.

 

Štipendije

 

Več informacij o štipendijah najdete na spletni strani...

 

Upokojevanje
Več informacij glede upokojevanja najdete na spletnih straneh Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje  oz. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Davki

Pristojni organ za vse informacije je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), kamor se lahko obrnete z vsemi vašimi vprašanji. Povezava.... 

 

Določena pojasnila FURS:

Rezidenti Slovenije plačujejo dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, kje so doseženi (v ali izven Slovenije), nerezidenti pa od dohodkov, ki so pridobljeni v Sloveniji. Davčna obveznost posameznika je torej odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/2012; v nadaljevanju: ZDoh-2) v 6. členu določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba, da se šteje za rezidenta Slovenije (uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji v davčnem letu skupno več kot 183 dni). Vsi kriteriji pri določanju rezidentskega statusa so enakovredni. Posameznik se tako šteje za rezidenta Slovenije, če izpolnjuje katerikoli pogoj iz 6. člena ZDoh-2. Več o ugotavljanju rezidentskega statusa najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

 

Če nobeden od kriterijev iz 6. člena ZDoh-2 ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta Slovenije. Fizične osebe, ki v Sloveniji formalno nimajo urejenega ustreznega rezidentskega statusa, so dolžne pri davčnem organu urediti svoj rezidentski status. V ta namen sta na spletni strani Davčne uprave RS objavljena vprašalnika za ugotavljanje rezidentskega statusa »Prihod v RS« oziroma »Odhod iz RS«. Praviloma posameznik ob prihodu v Slovenijo predloži izpolnjen vprašalnik »Prihod v RS«, ter ob odhodu iz Slovenije izpolnjen vprašalnik »Odhod iz RS«, pri čemer ni pomembno, ali je posameznik državljan Republike Slovenije ali tujec.

 

Vendar pa izpolnitev vprašalnika ni pogoj za začetek postopka in ne predstavlja obveznega sestavnega dela vloge za ugotavljanje rezidentskega statusa. Če zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status. Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z odločbo.

 

Hkrati pojasnjujemo, da odjava stalnega oziroma začasnega prebivališča fizičnih oseb v Sloveniji (oziroma prijava začasnega odhoda iz Republike Slovenije) v vseh primerih še nujno ne pomeni, da se bo fizični osebi spremenil rezidentski status iz rezident v nerezident, saj lahko posameznik izpolnjuje katerikoli drugi pogoj za status slovenskega rezidenta iz 6. člena ZDoh-2. Če se fizični osebi rezidentski status ob odhodu iz Slovenije ne spremeni, posledično ni dolžna sprožiti postopka ugotavljanja rezidentskega statusa pri davčnem organu. Zato je navedeno obvestilo zgolj informativne narave, posamezniki pa se za razjasnitev dodatnih vprašanj lahko obrnejo na pristojni davčni urad v Sloveniji.