Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOPNI PROCES

 


Kronologija dogodkov v postopku pristopanja Slovenije k OECD


•    marec 1996: Slovenija zaprosi za članstvo v OECD;
•    september 2006: OECD začne postopek ugotavljanja mogočih kandidatk za članstvo;
•    16. maj 2007: Slovenija na Ministrskem svetu OECD dobi povabilo za pogajanja o članstvu. Hkrati povabilo prejmejo še Rusija, Estonija, Čile in Izrael;
•    30. avgust 2007: Vlada RS imenuje takratnega razvojnega ministra dr. Žigo Turka za nacionalnega koordinatorja in glavnega pogajalca v pristopnih pogajanjih za vstop Slovenije v OECD;
•    30. november 2007: Svet OECD sprejmepristopni program (Accession Roadmap), ki podrobneje določa vsebinske elemente vključitve in pristopanja RS k OECD;
•    december 2007: srečanje tedanjega predsednika Vlade RS Janeza Janše z generalnim sekretarjem OECD Ángelom Gurrío v Parizu;
•    20. december 2007: imenovanje medresorske delovne skupine za vstop RS v OECD;
•    4. in 5. februar 2008: obisk delegacije OECD pod vodstvom Thelme Askey, namestnice generalnega sekretarja OECD, odgovorne za širitev, v Ljubljani, ki pomeni začetek tehničnega dela pristopnega postopka. Spremljajo jo sodelavci za pravne zadeve, okolje, finance in podjetništvo, davčno politiko in upravo;
•    10. julij 2008: Vlada RS sprejme Izhodiščni memorandum;
•    junij 2008: Slovenija pri OECD dobi svojo spletno predstavitev www.oecd.org/slovenia;
•    15. januar 2009: Vlada RS za nacionalnega koordinatorja in glavnega pogajalca v pristopnih pogajanjih imenuje ministra za razvoj in evropske zadeve mag. Mitjo Gasparija;
•    4. februar 2009: obisk predsednika Vlade RS Boruta Pahorja ter ministrov za razvoj in evropske zadeve, za gospodarstvo in za finance pri generalnem sekretarju OECD Ángelu Gurríi in pri namestnici generalnega sekretarja OECD Thelmi Askey v Parizu;
•    1. julij 2009: obisk generalnega sekretarja OECD Ángela Gurríe v Sloveniji

•   21. januar 2010: obisk ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja pri generalnem sekretarju OECD Ángelu Gurríi in podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki se podeljujejo OECD;

•   10. maj 2010: Svet OECD je na svoji seji v Parizu odločil, da Slovenijo povabi k pristopu v organizacijo

•    27. maj 2010: predsednik slovenske vlade Borut Pahor na ministrskem svetu OECD v Parizu prejme uradno povabilo za vstop Slovenije v OECD

•    1. junij 2010: minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari in generalni sekretar OECD Angel Gurría v Ljubljani podpišeta Sporazum o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj

•   18. junij 2010: Državni zbor RS je sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj

•  21. julij 2010: Slovenija tudi formalno postane 32. članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Začasna odpravnica poslov na slovenskem veleposlaništvu v Parizu ga. Darja Golež francoskemu Ministrstvu za zunanje  in evropske zadeve, ki je depozitar Konvencije o OECD, preda listino o pristopu Republike Slovenije k navedeni konvenciji.


Izvajanje pristopnega programa


Slovenija je povabilo za pogajanja o članstvu v organizaciji dobila maja 2007 na Ministrskem svetu OECD. Novembra 2007 je Svet OECD sprejel Pristopni program (Roadmap for the Accession to the OECD Convention) za pet držav pristopnic (poleg Slovenije še za Estonijo, Izrael, Čile in Rusijo), ki je podrobneje določil vsebinske elemente vključitve in pristopanja Slovenije k OECD.


Pristopne obveznosti so obsegale sprejetje veljavnih predpisov OECD. V prvi fazi pristopnega postopka je medresorska delovna skupina pregledala več kot 200 veljavnih predpisov in priporočil OECD. Na tej podlagi je pripravila in uskladila Izhodiščni memorandum za vstop RS v OECD, ki ga je Slovenija predložila OECD julija 2008. To je bil začetni dokument, v katerem se je Slovenija opredelila do vseh predpisov in listin OECD (priporočila, deklaracije ...). Kazal je realno stanje pri sprejemanju oz. morebitnih zadržkih, ki bi jih Slovenija uveljavljala glede posameznih predpisov. Končna stališča, ki jih je Slovenija zavzela do predpisov in drugih listin OECD, so bila ključni del ocene pripravljenosti in zmožnosti Slovenije za članstvo, ki jo je sprejel Svet OECD.

 


Vsebinske obravnave pripravljenosti Slovenije za vstop v OECD po posameznih delovnih telesih (od jeseni 2008 do pomladi 2010)

 

V letu 2008
22. oktober
Odbor za javno upravo (1. obravnava)
9. december   

Delovna skupina za preprečevanje podkupovanja v mednarodnih poslovnih transakcijah (1. obravnava)

 

V letu 2009

4. februar
Odbor za okolje
23. marec
Odbor za investicije
25. marec
Delovna skupina za zasebne pokojnine
25. marec
Delovna skupina za mednarodno investicijsko statistiko
1. april
Odbor za potrošniško politiko
7. april
Odbor za zaposlovanje, delo in socialne zadeve
7. april
Odbor za finančne trge
16. april
Odbor za ekonomske in razvojne preglede
20. april
Delovna skupina za izvozna posojila
22. april
Usmerjevalna skupina za upravljanje podjetij
7. maj
Odbor za javno upravo
8. junij
Delovna skupina za biotehnologijo
8. junij
Odbor za kemikalije
9. junij
Odbor za konkurenco
16. junij
Delovna skupina za preprečevanje podkupovanja v mednarodnih poslovnih transakcijah (2. obravnava)
17. junij
Delovna skupina Odbora za trgovino
30. junij
Odbor za davčne zadeve
6. julij
Odbor za zavarovalništvo in zasebne pokojnine
28. september

Odbor za delo, zaposlovanje in socialne zadeve na ministrski ravni

5. oktober
Odbor za investicije (2. obravnava)
6. oktober

Delovna skupina za preprečevanje tujega podkupovanja

7. oktober

Odbor za finančne trge (2. obravnava)

14. oktober

Odbor za informacijsko, računalniško in komunikacijsko politiko

21. oktober

Odbor za konkurenco (2. obravnava)

22. oktober

Odbor za javno upravo (2. obravnava)

22. oktober

Odbor za znanstveno in tehnološko politiko

26. oktober 
Odbor za statistiko
27. oktober
Odbor za trgovino
5. november
Usmerjevalna skupina za upravljanje podjetij (2. obravnava)
3. december
Odbor za zavarovanje in zasebne pokojnine (2. obravnava)
10. december

Odbor za jeklo

V letu 2010
21. april        

   Usmerjevalna skupina za upravljanje podjetij (3. obravnava, pisni postopek)

 

Na podlagi uradnih poročil posameznih odborov in teles OECD o pripravljenosti Republike Slovenije za vstop ter pregledov, ki jih je opravil Sekretariat OECD, je generalni sekretar pripravil celovit dokument za razpravo o vključitvi na Svetu OECD. Svet OECD je sprejel dokončno odločitev o pogojih za povabilo Slovenije k pristopu h Konvenciji o OECD.


Republika Slovenija je morala nato uradno potrditi zanimanje za pristop, sprejeti obveze članstva in odločitev o vključitvi v prostovoljne programe. Na podlagi te izjave, priporočil pristojnih teles in generalnega sekretarja OECD je Svet 10. maja 2010 s soglasjem odločil o dokončnem povabilu Slovenije h Konvenciji o OECD. Sledil je podpis sporazuma med RS in OECD 1. junija 2010 v Ljubljani. Mednarodni sporazum je 18. junija 2010 ratificiral tudi Državni zbor RS.

 


Stroški in financiranje pristopnega postopka


Pristopni program glede na predvidena pogajanja določa obveznost poravnave finančnih stroškov pristopa (t. i. non-recurring costs, stroški dela zaposlenih OECD, izvedba misij, sestankov, priprava dokumentacije, usklajevanje in upravljanje pristopnega postopka, komuniciranje ...). Zahtevane zneske mora Slovenija poravnati letno vnaprej na podlagi ocene stroškov, ki jo pripravi Sekretariat OECD. Za leto 2010 je znesek pristopnih stroškov v višini 1,62 milijona evrov Slovenija poravnala skladno s pristopnim programom konec leta 2009. Morebitni presežek ali primanjkljaj bo poračunan glede na dejanske stroške. Za leta 2008,  2009 in 2010 je bilo skupaj plačanih 4,85 milijona evrov pristopnih stroškov.

 

 

Glej tudi:
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

 

Delovanje Slovenije kot članice OECD