Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSPODARSKA IN JAVNA DIPLOMACIJA

 

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) z mrežo  diplomatsko konzularnih  predstavništev (DKP) ščiti, uveljavlja in promovira interese slovenskega gospodarstva v tujini.

 

S pojmom gospodarska diplomacija poimenujemo vse aktivnosti v tej zvezi, ki jih opravlja MZZ in vsa diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini, na katerih deluje 22 ekonomskih svetovalcev. To je ena glavnih prioritet MZZ, izvaja pa jo leta 2009 ustanovljeni Direktorat za gospodarsko diplomacijo.


Glavna naloga direktorata je zagotavljanje učinkovitega delovanja gospodarske diplomacije z izvajanjem koordinacije, njenega vodenja in usmerjanja v okviru širšega sistema slovenske zunanje politike.  Pri tem sodeluje z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami, pristojnimi za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, zlasti z  Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij (SPIRIT), Slovensko turistično organizacijoGospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniško zbornico (OZS), Slovensko izvozno in razvojno banko (SID banko). V svoje aktivnosti vključuje tudi slovenske poslovne klube v tujini ter častne konzule Republike Slovenije v tujini. Direktorat tudi na nacionalni ravni vodi koordinacijo z OECD.

 

Z vprašanji, pobudami ali prošnjami za pomoč in informacije v zvezi s poslovanjem na tujih trgih se lahko na direktorat obrnete tudi na elektronski naslov: gospodarska-diplomacija.mzz(at)gov.si.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve in mreža DKP pri izvajanju gospodarske diplomacije predvsem:

 

  • organizira zasedanja meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje
  • organizira vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih predstavnikov;
  • promovira Slovenijo kot lokacijo za tuje neposredne investicije;
  • nudi podporo slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih
    ter pri reševanju problemov v obliki različnih brezplačnih storitev;
  • zagotavlja podporo tujim podjetjem pri navezovanju stikov s slovenskimi podjetji;
  • koordinira gospodarske aktivnosti povezane z EU ter mednarodnimi organizacijami.
Bilateralni ekonomski odnosi Slovenije z državo: