Skoči na vsebino

GOSPODARSKA IN JAVNA DIPLOMACIJA

 

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) z mrežo  diplomatsko konzularnih  predstavništev (DKP) ščiti, uveljavlja in promovira interese slovenskega gospodarstva v tujini.

 

S pojmom gospodarska diplomacija poimenujemo vse aktivnosti v tej zvezi, ki jih opravlja MZZ in vsa diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini, na katerih deluje 22 ekonomskih svetovalcev. To je ena glavnih prioritet MZZ, izvaja pa jo leta 2009 ustanovljeni Direktorat za gospodarsko diplomacijo.


Glavna naloga direktorata je zagotavljanje učinkovitega delovanja gospodarske diplomacije z izvajanjem koordinacije, njenega vodenja in usmerjanja v okviru širšega sistema slovenske zunanje politike.  Pri tem sodeluje z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami, pristojnimi za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, zlasti z  Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij (SPIRIT), Slovensko turistično organizacijoGospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniško zbornico (OZS), Slovensko izvozno in razvojno banko (SID banko). V svoje aktivnosti vključuje tudi slovenske poslovne klube v tujini ter častne konzule Republike Slovenije v tujini. Direktorat tudi na nacionalni ravni vodi koordinacijo z OECD.

 

Z vprašanji, pobudami ali prošnjami za pomoč in informacije v zvezi s poslovanjem na tujih trgih se lahko na direktorat obrnete tudi na elektronski naslov: gospodarska-diplomacija.mzz(at)gov.si.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve in mreža DKP pri izvajanju gospodarske diplomacije predvsem:

 

  • organizira zasedanja meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje
  • organizira vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih predstavnikov;
  • promovira Slovenijo kot lokacijo za tuje neposredne investicije;
  • nudi podporo slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih
    ter pri reševanju problemov v obliki različnih brezplačnih storitev;
  • zagotavlja podporo tujim podjetjem pri navezovanju stikov s slovenskimi podjetji;
  • koordinira gospodarske aktivnosti povezane z EU ter mednarodnimi organizacijami.
Bilateralni ekonomski odnosi Slovenije z državo: