Skoči na vsebino

SLOVENIJA V OECD

Pristopni proces in članstvo

  

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
 
OECD združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Skupina držav OECD z manj kot 1/5 svetovnega prebivalstva ustvari skoraj 3/5 svetovnega BDP. Več ...

 

 

OECD in Slovenija

Slovenija je članica OECD od julija 2010. Povabilo za pogajanja o članstvu v organizaciji je dobila maja 2007 na Ministrskem svetu OECD. Novembra 2007 je Svet OECD sprejel pristopni program, ki je podrobneje določil vsebinske elemente vključitve in pristopanja Slovenije k OECD. Julija 2008 je Slovenija predložila "Izhodiščni memorandum za vstop Republike Slovenije v OECD". Od jeseni 2008 do aprila 2010 so potekale obravnave na odborih in delovnih telesih OECD, kjer je Slovenija izkazala pripravljenost in sposobnost za včlanitev v skladu s pristopnim programom. Maja 2010 je Svet OECD s soglasjem odločil o dokončnem povabilu Slovenije h Konvenciji o OECD. Naslednji mesec je sledil v Ljubljani podpis sporazuma med RS in OECD. Mednarodni sporazum je na koncu ratificiral še Državni zbor RS, zatem pa je Slovenija ratifikacijsko listino deponirala pri depozitarju, Francoski republiki.

 

Slovenija bo skupaj z Veliko Britanijo leta 2014 podpredsedovala zasedanju Ministrskega sveta OECD. 

 

Pristopni proces

Kronologija dogodkov - Izvajanje pristopnega programa

 

Delovanje Slovenije kot članice OECD

Koordinacija v prestolnici - Stalno predstavništvo

 

 

 

 

 

 

Novice

 

Predstavitev pregleda javne uprave v RS, 22. junij 2012

 

Presoja učinkov slovenske okoljske politike, 8. junij 2012

 

Predstavitev Posebnega poročila OECD o sistemu slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, 18. april 2012

 

Ministrska konferenca Slovenije in OECD o jugovzhodni Evropi, 24. november 2011

 

Javna predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, 18. november 2011
 

Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni za obdobje september 2010 - november 2011, 17. november 2011

 

Predstavitev postopkov oblikovanja kariere ter možnosti zaposlitve v OECD, 6. oktober 2011

 

Predstavitev OECD pregleda plačnega sistema v javnem sektorju RS, 28. september 2011

 

Prvo leto članstva Slovenije v OECD, 20. julij 2011

 

Slovenija članica Agencije za nuklearno energijo, 11. maj 2011

 

 

Uporabne povezave

 

Spletna stran OECD


Spletna stran Slovenije pri OECD

 

Seznam delovnih teles OECD


Seznam pravnih in drugih predpisov OECD

 

 

Dokumenti


Povzetek Ekonomskega pregleda OECD za Slovenijo 2011

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj

 

Povzetek poročila OECD "Ekonomski pregled Slovenije 2009"

 

Konvencija o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

 

Kodeksi OECD o liberalizaciji kapitalskih tokov in tekočih nevidnih operacij

 

Načela korporativnega upravljanja OECD

 

Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti

 

Smernice OECD za večnacionalne družbe

 

Smernice OECD za večnacionalne družbe s pojasnili

 

Statistična primerjava Slovenije z državami OECD

 

 

Dostop do publikacij OECD

OLIS – za uslužbence državne uprave


SourceOECD – za raziskovalce, študente in ustanove, ki so naročene na spletno knjižnico OECD (v Sloveniji ima dostop Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani)

 

OECD Online Bookshop – za posameznike

 

 

Zgibanka

 

OECD in Slovenija

 

 

Kontakt

 

dr. Janez Šumrada, veleposlanik, nacionalni koordinator
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Direktorat za gospodarsko diplomacijo
telefon: 01 478 2046
telefaks: 01 478 6188
e-naslov: oecd(at)gov.si, janez.sumrada(at)gov.si

 

Stalno predstavništvo RS pri OECD
28, rue Bois le Vent
75016 Pariz, Francija
Veleposlanik, stalni predstavnik
Iztok Jarc

telefon: 00 33 1 44 96 50 69
telefaks: 00 33 1 45 24 67 05
e-naslov: mpa(at)gov.si

 

(Zadnja sprememba: 5. marec 2014)