Skoči na vsebino

POSLOVNE PISARNE V TUJINI

JAVNI POZIV ZA NAJAVO INTERESA ZA UPORABO POSLOVNIH PISARN V TUJINI

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) je z letom 2011 predstavnikom slovenskih podjetij ponudilo možnost začasne uporabe poslovnih pisarn v okviru nekaterih svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP) v tujini. V začetku leta 2013 je minister sprejel novo navodilo o oddajanju poslovnih pisarn, ki uvaja nekatere poenostavitve v postopkih prijave in dodeljevanja.

 

Namen možnosti začasne uporabe poslovnih pisarn v tujini je gospodarskim subjektom olajšati začetne poslovne aktivnosti na tujem trgu, da se jim zagotovi začasna uporaba funkcionalno opremljenega pisarniškega prostora, ki deluje ob podpori slovenske DKP mreže. Na ta način poslovnež lahko dobi dostop do delujoče pisarne na trgu, na katerem želi poslovati, in lahko laže začne z raziskovanjem poslovnih priložnosti ali z drugimi začetnimi poslovnimi aktivnostmi. Istočasno mu bodo ekonomski svetovalec in drugo osebje DKP s svojimi izkušnjami in znanjem lahko pomagali pri spoznavanju trga, poslovnih navad, kulture in zakonodaje ter pri navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji in ustreznimi tujimi oblastmi ipd.

 

Upravičenci do začasne uporabe poslovnih pisarn v tujini so lahko gospodarski subjekti, ki so fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, in imajo v Republiki Sloveniji registriran sedež oziroma prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

 

Začasna uporaba poslovnih pisarn v tujini se izvaja skladno z določili dunajskih konvencij o diplomatskih in o konzularnih odnosih in ni namenjena opravljanju neposredne pridobitne dejavnosti. Gospodarski subjekti lahko poslovne pisarne v tujini začasno uporabljajo za namene, kot so izvedba postopkov za ustanovitev podjetja na tamkajšnjem trgu, pogajanja o poslovnem sodelovanju, izvedba študij izvedljivosti projektov, iskanje potencialnih tujih partnerjev ter preučevanja tamkajšnjih poslovnih priložnosti.

 

Gospodarski subjekti lahko izrazijo interes za uporabo poslovne pisarne kadarkoli tako, da predložijo izpolnjene obrazce. Ministrstvo bo odgovorilo v roku največ meseca dni. V primeru da več gospodarskih subjektov izrazi interes za uporabo iste poslovne pisarne v istem obdobju, se pri dodeljevanju upošteva vrstni red prijav. Način oddaje poslovnih pisarn v začasno uporabo poslovnim subjektom natančno ureja navodilo ministra za zunanje zadeve.

 

Poslovne pisarne se v uporabo načeloma lahko dodeli največ za obdobje enega meseca.
 
Trenutno so na voljo poslovne pisarne v Banja Luki, Bratislavi, Budimpešti, Buenos Airesu, Bukarešti, Kijevu, Madridu, Moskvi, Ottawi, Parizu, Podgorici, Rimu, Skopju in Zagrebu.

 

Za več informacij in prijavo se lahko obrnete na:
Ministrstvo za zunanje zadeve
Sektor za gospodarsko promocijo
Telefon: 01/478-6642
Faks: 01/478-1288
e-pošta: gospodarska-diplomacija.mzz(at)gov.si