Skoči na vsebino

EKONOMSKI SVETOVALCI

DKP oziroma ekonomski svetovalci nudijo slovenskim podjetjem:**

 • pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami, gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji;
 • storitve, povezane s pospeševanjem izvoza;
 • pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij;
 • organizacijo in sodelovanje na poslovnih srečanjih (poslovnih delegacij), sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih in konferencah ter drugih promocijskih dogodkih;
 • informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja;
 • zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti;
 • svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice;
 • pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji;
 • svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem;
 • izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

**odvisno od razpoložljivih zmogljivosti in lokalnih pogojev se lahko storitve v posameznih državah razlikujejo po vsebini in obsegu.

 

Podjetja ali njihove predstavnike ter poslovneže vabimo, da zaprosijo za izvedbo pomoči/storitve z izpolnitvijo obrazca »Zaprosila« ter pri naslovitvi izberejo ekonomskega svetovalca ali DKP na ustreznem trgu. (Namen obrazca je v eni komunikaciji izvajalcem pomoči - ekonomskemu svetovalcu ali DKP zagotoviti vse potrebne informacije, da lahko takoj pristopijo k izvedbi zaprosila.) V primeru zaprosila za kratko ali enostavno informacijo npr. stopnja davka ipd. pa se lahko obrnete neposredno na elektronski naslov ekonomskega svetovalca, navedenega na listi spodaj.


V primeru zaprosila za izvedbo pomoči/storitve, pri kateri bo treba tujim partnerjem posredovati osnovne podatke o slovenskem podjetju, pa vas prosimo, da v angleškem jeziku izpolnite obrazec  »Company Profile«, in ga dodatno posredujete na elektronski naslov ustreznega ekonomskega svetovalca oziroma DKP.


Poleg neposredne podpore podjetjem DKP med drugim zagotavljajo:

 • pregled in analizo makroekonomskega stanja v državah akreditacije,
 • koordinacijo institucionalnega bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državami akreditacije ter
 • koordinacijo gospodarskih aktivnosti, povezanih z EU in mednarodnimi organizacijami.

Seznam svetovalcev

Avstrija, Dunaj 
Dušan Pšeničnik
e-pošta: dusan.psenicnik(at)gov.si 

 

Bosna in Hercegovina, Sarajevo
Borut Valenčič
e-pošta: borut.valencic(at)gov.si 


Češka, Praga (pristojen tudi za Slovaško)
Miha Rössler
e-pošta: miha.rossler(at)gov.si 


Črna gora, Podgorica
Aleša Sovinc

e-pošta: alesa.sovinc(at)gov.si 


Danska, Kopenhagen
Tina Lampelj
e-pošta: tina.lampelj(at)gov.si 

 

Egipt, Kairo

Aleš Selan

e-pošta: ales.selan(at)gov.si

 

Francija, Pariz
Jana Bajec Povše
e-pošta: jana.bajec-povse(at)gov.si 

 

Hrvaška, Zagreb
mag. Jakob  Štunf
e-pošta: jakob.stunf(at)gov.si 


Indija, New Delhi
Maja Šegota
e-pošta: maja.segota(at)gov.si 


Italija, Rim
Boris Antolič
e-pošta: b.antolic(at)gov.si 

 

Italija, Milano
Zorko Pelikan
e-mail: zorko.pelikan(at)gov.si 

 

Kitajska, Peking
Miloš Prislan
e-pošta: milos.prislan(at)gov.si 


Kitajska, Šanghaj
Bojan Škoda

e-mail: bojan.skoda(at)gov.si 


Madžarska, Budimpešta
Rok Tomšič
e-pošta: rok.tomsic(at)gov.si 


Makedonija, Skopje
mag. Mira Lesjak
e-naslov: mira.lesjak(at)gov.si 


Nemčija, Berlin
mag. Jakob Brenčič

e-pošta: jakob.brencic(at)gov.si


Poljska, Varšava
Katarina Gradič Režen
e-pošta: katarina.gradic(at)gov.si 


Srbija, Beograd
Goran Križ
e-pošta: goran.kriz(at)gov.si 


Turčija, Istanbul
Andrej Ferčej
e-pošta: van(at)gov.siandrej.fercej(at)gov.si  


Velika Britanija, London

Darja Slokar
e-pošta: darja.slokar(at)gov.si 


ZDA, Washington
Metka Urbas
e-pošta: metka.urbas(at)gov.si