Skoči na vsebino

AKTUALNO

Slovensko-ruski poslovni forum


Ljubljana, 20. april 2018 - Alenka Suhadolnik, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve, je nagovorila udeležence Slovensko-ruskega poslovnega foruma, ki je potekal v GH Union v...

Srečanje Delovne skupine za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo.


20. april 2018 - Danes je na ministrstvu za zunanje zadeve RS potekalo srečanje Delovne skupine za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, ki na tehnični ravni izvaja pregled uresničevanja dogovorov v...

Gospodarska diplomacija – opremljeni za prihodnost


Ljubljana, 18. april 2018 - Z namenom iskanja skupnih rešitev na izzive in pripravljenost gospodarske diplomacije za njeno učinkovito vlogo pri internacionalizaciji v prihodnosti je v soorganizaciji SVRK in MZZ v ponedeljek 16.4....

Predstavniki Grozda obrambne industrije na obisku v Egiptu


Egipt, 11. april 2017 - V teh dneh je na delovnem obisku v Egiptu delegacija Grozda obrambne industrije Slovenije (GOIS). Obisk je organiziralo Veleposlaništvo RS v Egiptu ob sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve in...

13. zasedanje Skupne slovensko-kitajske komisije za gospodarsko sodelovanje


Peking, 10. april  2018 - Danes je v Pekingu potekalo 13. zasedanje Skupne slovensko-kitajske komisije za gospodarsko sodelovanje (Skupna komisija), ki jo je na slovenski strani vodila generalna direktorica za gospodarsko in javno...

1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo


Priština, 13. marec 2018 - 12. in 13. marca 2018 je v Prištini potekalo 1. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo. Slovenskemu delu Mešane komisije je predsedovala...

Vabilo predstavnikom slovenskih podjetij za vključitev v delegacijo obiska ministra Karla Erjavca na Kosovu, 12. in 13. marca 2018


Ob obisku podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije Karla Erjavca na Kosovu ter ob priložnosti prvega zasedanja Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kosovom, organizirajo...

POSVET EKONOMSKIH SVETOVALCEV

5. IN 6. OKTOBER 2017

 

 

Prvi dan posveta je potekal v prostorih Hotela City Maribor. Z nagovorom ga je odprl minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in v njem poudaril pomen gospodarske diplomacije v luči nadaljnjega doseganja dobrih rezultatov slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva (več o nagovoru na spletni strani MZZ).

 

Panelne razprave  na temo priložnosti in izzivov za mala in srednja podjetja v tujini, ki jo je vodila v.d. generalne direktorice Alenka Suhadolnik, se je udeležila večina prijavljenih podjetij in prisluhnila s strani različnih govornikov podanim informacijam o možnostih financiranja. Marjeta Jager, namestnica generalnega direktorja DG DEVCO je predstavila pred kratkim z Uredbo ustanovljen Sklad za trajnostni razvoj, ki je namenjen tudi osebam zasebnega, ne samo javnega prava ter s tem tudi slovenskim podjetjem. O nastajajoči evropski gospodarski diplomaciji je spregovoril Angelos Pangratis iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) in poudaril nujnost povezovanja ekonomskega dela DKP RS v tujini s predstavništvi EK in skupnem definiranju prioritet na posameznih tujih trgih s skupnim ciljem pomoči podjetjem, da postanejo globalno uspešna. Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) Maja Tomanič Vidovič je predstavila namen in način delovanja sklada in poudarila prilagajanje načina financiranja SPS globalnemu razvoju pojavnih oblik podjetij. Državna sekretarka Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Aleksandra Pivec je izpostavila nujnost povezovanja z združenji oz. povezavami Slovencev predvsem v zamejstvu kot so Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Razvojna agencija Slovenska krajina v Monoštru in podobna zveza v Zagrebu. Izpostavila je tudi pomembnost vključevanja mladih zamejskih Slovencev v najnovejše podjetniške aktivnosti in povezovanja s slovenskimi podjetniškimi mrežami predvsem zaradi pripadnosti in posledično boljšega medregionalnega povezovanja in sodelovanja. Dr. Iztok Seljak, direktor Hidrie, globalno uspešnega slovenskega podjetja, ki premika meje v poslovnem dojemanju sedanjosti in bližnje prihodnosti, je poudaril nujnost obstoja poslovnega modela, ki vključuje najrazličnejše segmente, ki že danes ne morejo delovati ločeno oz. brez medsebojne prepletenosti in soodvisnosti. Glavni so inovacije, znanost, gospodarstvo, izobraževanje, mobilnost; skupaj pa predstavljajo nujen prehod v zeleno mobilnost. Predstavljeni projekt EDISON je strateški mobilnostni projekt Slovenije in širše regije, ki jo bo oblikoval kot laboratorij zelene mobilnosti prihodnosti in s tem Slovenijo postavil na vodilno mesto.

 

Na okrogli mizi z naslovom ˝Vloga slovenskega zasebnega sektorja v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja˝. so se predstavniki slovenskih podjetij podrobneje seznanili z možnostmi vključitve v projekte dvostranskega razvojnega sodelovanja Slovenije ter s priložnostmi, ki jih na tem področju ponuja Evropska unija. Udeleženci razprave so iskali konkretne odgovore na vprašanja, kje, kako, na kakšen način in s katerimi partnerji izvajati razvojno sodelovanje, da bo le-to čim bolj učinkovito, ter se hkrati seznanili s priložnostmi, ki jih mednarodno razvojno sodelovanje odpira slovenskemu gospodarstvu. Razmisleki iz razprave bodo v pomoč pri pripravi poglavja o partnerstvih v okviru Strategije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.

 

Glavni del popoldanskega programa je bil namenjen B2B pogovorom z 22-imi ekonomskimi svetovalci ter svetovalko za mednarodno sodelovanje na Stalnem predstavništvu RS pri EU. V tem delu programa je sodelovalo cca. 50 podjetij, večinoma malih in srednjih podjetij iz štajerske regije, ki so že aktivna na tujih trgih.

 

Drugi dan posveta, je bil internega značaja in namenjen predstavitvam novejših iniciativ povezovanja podjetij in nekaterih drugih projektov na področju internacionalizacije in privabljanja tujih neposrednih investicij ter okrogli mizi z deležniki internacionalizacije (MZZ, MGRT, SPIRIT, STO, GZS, SID banka), kjer so bila izmenjana stališča in pogledi na način razvoja in nadaljnje usmeritve za delovanje mreže diplomatsko konzularnih predstavništev pri izvajanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva.