Skoči na vsebino

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) z mrežo  diplomatsko konzularnih  predstavništev (DKP) ščiti, uveljavlja in promovira interese slovenskega gospodarstva v tujini. S pojmom gospodarska diplomacija poimenujemo vse aktivnosti v tej zvezi, ki jih opravlja MZZ in 56 diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini, na katerih deluje 22 ekonomskih svetovalcev. To je ena glavnih prioritet MZZ, izvaja pa jo leta 2009 ustanovljeni Direktorat za gospodarsko diplomacijo.


Naloge in pristojnosti direktorata zajemajo delovanje na področju gospodarske diplomacije, bilateralnega gospodarskega sodelovanja ter gospodarske promocije, ki se izvajajo v okviru dveh sektorjev v sestavi direktorata. Direktorat prek načrtovanja aktivnosti javne diplomacije skrbi tudi za promocijo Slovenije v tujini in dvigovanje ugleda države, zlasti na gospodarskem področju.

 

Temeljni nalogi Sektorja javno diplomacijo in bilateralno gospodarsko sodelovanje sta vodenje in koordiniranje javne diplomacije ter bilateralnega gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije s tujino. Temeljni nalogi Sektorja za gospodarsko promocijo sta pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge in spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva, s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske razpršenosti.

 

Glavna naloga direktorata je zagotavljanje učinkovitega delovanja gospodarske diplomacije z izvajanjem koordinacije, njenega vodenja in usmerjanja v okviru širšega sistema slovenske zunanje politike.  Pri tem sodeluje z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami, pristojnimi za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, zlasti z  Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniško zbornico (OZS), Slovensko izvozno in razvojno banko (SID banko). V svoje aktivnosti vključuje tudi slovenske poslovne klube v tujini ter častne konzule Republike Slovenije v tujini. Direktorat vodi koordinacijo z OECD na nacionalni ravni.

 

V Direktoratu za gospodarsko diplomacijo smo na voljo slovenskim poslovnežem vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro. Z vprašanjem, pobudo ali prošnjo za pomoč in informacije v zvezi s poslovanjem na tujih trgih pa se lahko na nas obrnete tudi na elektronski naslov: gospodarska-diplomacija.mzz(at)gov.si.

 

Bilateralni ekonomski odnosi Slovenije z državo:


Ministrstvo za zunanje zadeve in mreža DKP pri izvajanju gospodarske diplomacije predvsem:

  • organizira zasedanja meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje;

  • organizira vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih predstavnikov;

  • promovira Slovenijo kot lokacijo za tuje neposredne investicije;

  • nudi podporo slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih ter pri reševanju problemov v obliki različnih brezplačnih storitev;

  • zagotavlja podporo tujim podjetjem pri navezovanju stikov s slovenskimi podjetji;

  • koordinira gospodarske aktivnosti povezane z EU ter mednarodnimi organizacijami.

 

Doing Business in Slovenia 2016