Skoči na vsebino

POVZETEK 5. DNEVA AFRIKE

5. mednarodna konferenca Dan Afrike je potekala 25. in 26. maja 2016 v Ljubljani. Namen je bil spodbuditi izmenjavo zamisli, mnenj in pobud o demografiji, razvoju afriških mest in podeželja, o regionalnih integracijah v Afriki, pa tudi o priložnostih in izzivih slovenskega sodelovanja z afriškim kontinentom.


Konferenco je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z Mednarodnim centrom za promocijo podjetij (ICPE), Klubom nekdanjih slovenskih veleposlanikov, Gospodarsko zbornico Slovenije in Mednarodnim afriškim forumom. Potekala je pod pokroviteljstvom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza.


Pozdravni govor na otvoritveni slovesnosti sta imela dr. Brglez in državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve Darja Bavdaž Kuret. Slavnostna govornika sta bila dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik Republike Slovenije in predsedujoči Globalnemu visokemu panelu o miru in vodi, ter Abdul Aziz Tal, senegalski minister pri predsedniku republike, odgovoren za senegalske razvojne možnosti. Zbrane je pozdravil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je Afriko predstavil kot kontinent prihodnosti in napovedal krepitev odnosov Slovenije z afriškimi državami. 


Prvi panel je bil posvečen razvoju afriških mest in podeželja ter demografiji. Sogovorniki so se dotaknili tudi problematike migracij in njihovega upravljanja ter vloge žensk v razvoju Afrike in pri doseganju enakosti spolov. Afrika je bila predstavljena kot celina, ki od preloma tisočletja doživlja izjemen gospodarski in družbeni napredek. Izjemno hitro poteka tudi urbanizacija, vendar ta ne zadostuje za strukturne spremembe. Velik del delovne sile ostaja zaposlen v nizko produktivnih dejavnostih, demografska tranzicija je pogosto še v začetni fazi, podeželje pa ostaja steber afriškega gospodarstva. Vse to otežuje uresničevanje razvojnih ciljev Agende 2063 in trajnostnih razvojnih ciljev.


Drugi panel je bil posvečen regionalnemu povezovanju v Afriki in gospodarskemu sodelovanju. Panelisti so se osredotočili na prekrivanje članstva posameznih afriških držav v regionalnih gospodarskih povezavah, na razvoj in poglabljanje regionalnih integracij ter na načrtovano širitev območja proste trgovine od Cape Towna do Kaira. Razpravljali so tudi o novih trendih v trgovinskih in poslovnih odnosih med Afriko in Evropo ter o priložnostih za izboljšanje gospodarskega in razvojnega modela v korist obeh kontinentov. Govorili so tudi o EU kot modelu najuspešnejše integracije in pozitivnem vplivu na procese integracije v drugih delih sveta, vključno z afriško celino.


Zadnji panel je obravnaval priložnosti in izzive slovenskega sodelovanja z Afriko. Slovenska stran je pripravila celovit pregled sodelovanja s podsaharsko Afriko od devetdesetih let naprej. Panel je razpravljal o glavnih prednostih Slovenije, zlasti na področju znanja in tehnologije, ki bi jih lahko v Afriki s pridom izkoristili. Sogovorniki so poudarili vlogo afriške diaspore in inštituta častnih konzulov.


Drugi dan je bil v celoti posvečen predstavitvi gospodarskih potencialov sodelujočih afriških držav in perspektivam njihovega sodelovanja z Republiko Slovenijo.


V dopoldanskem delu so bile slovenski poslovni skupnosti predstavljene možnosti gospodarskega sodelovanja z gosti 5. Dneva Afrike, tj. Senegalom, Alžirijo, Togom in Ruando. Senegalska delegacija je obširno predstavila priložnosti, ki se slovenskemu gospodarstvu odpirajo z izvajanjem senegalskega nacionalnega razvojnega načrta, ki bo potekal do leta 2035.  Desetčlanska delegacija Alžirije, sicer najpomembnejše gospodarske partnerice Slovenije na afriški celini, je govorila o možnostih za povečanje menjave blaga in storitev, investicijskih priložnostih ter potencialih sodelovanja v turizmu. Predstavniki Toga in Ruande so orisali priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja s Slovenijo.


Predstavitve štirih afriških držav so se udeležili slovenski gospodarstveniki, zaključile pa so se s kosilom za mreženje. V okviru konference so afriški udeleženci v ločenih skupinah obiskali podjetja Iskraemeco v Kranju, Pipistrel v Ajdovščini, Cetis v Celju in Luko Koper, kjer so se seznanili z njihovimi storitvami, njihovo prisotnostjo na afriških trgih ter možnostmi večjega sodelovanja s posameznimi državami. Za posamezne delegacije je bil v skladu z izraženimi željami organiziran tudi dodaten program.


Mednarodna konferenca Dan Afrike je prvič vključevala tudi enotedenski kulturni in akademski program, ki je omogočil širši vpogled v kontekst konference. Trinajst dogodkov spremljevalnega programa je obsegalo predstavitev afriške filmske produkcije, likovno razstavo, gledališko predstavo, glasbeni program in predstavitev ustvarjalnosti slovenske afriške diaspore ter serijo predavanj in pogovorov.