Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAM PREDSEDOVANJA

english 

 

 

 

 

DATUM

DOGODEK/NASLOV

KRAJ

PRISTOJEN RESOR

11.-12. maj

119. zasedanje Odbora Ministrov Sveta Evrope - prevzem predsedovanja

Madrid

Ministrstvo za zunanje zadeve

12. maj

Izdaja prenovljenega Kratkega vodiča po Evropski konvenciji o človekovih pravicah avtorice Donne Gomien

Ljubljana

Ministrstvo za pravosodje

20. maj - 22. junij

Razstava: naravna dediščina in zavarovana območja v Sloveniji: »Voda, naše upanje«

Strasbourg

Urad Vlade RS za komuniciranje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve

25.-26. maj

Zaključna konferenca projekta Sveta Evrope »Izobraževanje Romov: dosežki, priložnosti in izzivi prihodnosti«

Brdo pri Kranju

Ministrstvo za šolstvo in šport

28.-29. maj

1. ministrska konferenca Sveta Evrope na področju medijev in novih komunikacijskih storitev

Reykjavik

Ministrstvo za kulturo

29. maj

Zasedanje Stalnega odbora Parlamentarne skupščine Sveta Evrope

Ljubljana

Državni zbor

2.-3. junij

Dogodek ob začetku platforme Sveta Evrope za pravice otrok, srečanje kontaktnih točk na temo otrokovih pravic

Strasbourg

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

4. junij

Predstavitev prioritet na Stalnem svetu OVSE

Dunaj

Ministrstvo za zunanje zadeve

5.-6. junij

Konferenca »Kultura in razvoj v Srednji in Vzhodni Evropi 20 let po padcu komunizma«

Krakov

Ministrstvo za kulturo

9.-10. junij

Zasedanje Stalnega odbora Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Brdo pri Kranju

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo

10. junijKonferenca: Vloga Sveta Evrope pri varstvu človekovih pravic, izgrajevanju demokracije in vladavine prava na območju jugovzhodne EvropeLjubljana

Državni zbor

 

16. junij

Okrogla miza o položaju manjšin v Sloveniji in Slovencev, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije

Ljubljana

Urad za narodnosti, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

16.-17. junij

29. konferenca ministrov Sveta Evrope za družinske zadeve

Dunaj

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

17.-19. junij

29. konferenca pravosodnih ministrov Sveta Evrope

Tromsø

Ministrstvo za pravosodje

18. junij

Podpis konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov v okviru 29. konference pravosodnih ministrov SE

Tromsø

Ministrstvo za pravosodje v imenu Ministrstva za javno upravo

22.-26. junij

Plenarno zasedanje Parlamentarne Skupščine Sveta Evrope

Strasbourg

Državni zbor, Ministrstvo za zunanje zadeve

22. junij - 16. julij

Razstava/predstavitev projekta »Naše pravice«  v Strasbourgu

StrasbourgMinistrstvo za zunanje zadeve, Urad Vlade RS za komuniciranje

29.-30. junij

2. sestanek regionalne mreže JV Evrope za ogrodja kvalifikacij

Ljubljana

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

6.-10. julij

4. poletna šola demokracije

Strasbourg

Ministrstvo za zunanje zadeve

9.-16. julij

3. mednarodna protikorupcijska poletna šola

Dunaj

Komisija za preprečevanje korupcije

1. september

Začetek projekta izobraževanja o pravicah otrok »Naše pravice«

Kosovo(1)

BiH

RF/Severna Osetija

Ministrstvo za zunanje zadeve

2.-4. september

Mladinski dogodek ob 60. obletnici Sveta Evrope

Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad za mladino

11. september

10. sestanek Koordinacijske skupine Sveta Evrope in OVSE

Strasbourg

Ministrstvo za zunanje zadeve

21.-22. september

Okrogla miza o načinih varstva pravice do sojenja v razumnem roku (izkušnje držav) in o kratkoročni reformi Evropskega sodišča za človekove pravice

Bled

Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zunanje zadeve

22.-24. september

2. forum o evropski dediščini: »Dediščina, ustvarjalnost in inovativnost«

Ljubljana

Ministrstvo za kulturo

23.-25. september

Koordinacijski forum Sveta Evrope o Akcijskem načrtu za invalide 2006-2015 (CAHPAH)

Strasbourg

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

28. september - 2. oktober

Plenarno zasedanje Parlamentarne Skupščine Sveta Evrope

Strasbourg

Državni zbor, Ministrstvo za zunanje zadeve

28. september - 15. oktober

Predstavitev projekta/razstava: Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled

Strasbourg

Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Urad Vlade RS za komuniciranje

1. oktober Slovesnost ob 60. obletnici Sveta EvropeStrasbourg Ministrstvo za zunanje zadeve

1. - 15. oktober

Predstavitev projekta/razstava: »Ljubljanski proces – obnova naše skupne dediščine«. Predstavitev rezultatov projekta z naslovom »Projekt celovite obnove / Raziskava arhitekturne in arheološke dediščine«

Strasbourg

Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad Vlade RS za komuniciranje, Ministrstvo za kulturo

5. oktober

Konferenca na visoki ravni, posvečena 10. obletnici ustanovitve GRECO

Strasbourg

Komisija za preprečevanje korupcije

6.-7. oktober

Mednarodna konferenca  o izobraževanju za človekove pravice in o pravici otrok do zaščite pred nasiljem

Ljubljana

Ministrstvo za zunanje zadeve, Varuh človekovih pravic, Državni zbor

7. oktober3. evropski dan boja proti smrtni kazniStrasbourgMinistrstvo za zunanje zadeve
7. - 8. oktober Otvoritveno srečanje na temo kulturnih poti, romske kulture in dediščineMurska Sobota/ Črenšovci
(Kamenci)
Urad za narodnosti in partnerji

8. oktober

Satelitski simpozij »o človekovih pravicah in biomedicini – deset let pozneje«

Ljubljana

Ministrstvo za zdravje, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

8. – 10. oktober Slovanski most – literarni večer slovanske literature, koncert ljudske glasbe, festival slovanskega filmaStrasbourgForum Slovanskih kultur

12.-13. oktober

Okrogla miza o ureditvi kazenskih procesnih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah v pravu Evropske unije

Portorož

Ministrstvo za pravosodje

13.-15. oktober

Plenarno zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Strasbourg

Delegacija RS, Urad Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

14.-17. oktober

Seminar »Od zločinov proti človeštvu do rojstva evropske ideje«

Brdo pri Kranju

Ministrstvo za šolstvo in šport

20.-21. oktober

5. neformalna konferenca ministrov za izobraževanje Zahodnega Balkana

Ljubljana

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

21.-23. oktober

Forum za prihodnost demokracije

Kijev

Ministrstvo za zunanje zadeve

21. - 24. oktoberMednarodni seminar: Mladinska politika in zaposljivost mladine v Jugovzhodni EvropiBrdo pri KranjuMinistrstvo za šolstvo in šport – Urad za mladino

26.-27. oktober

Konferenca Sveta Evrope: Promocija Konvencije OZN o pravicah invalidov / Staranje in invalidnost

Portorož

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

27. oktober

Štiristransko (kvadripartitno) srečanje

Luksemburg

Ministrstvo za zunanje zadeve

3. november

10. obletnica uveljavitve Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Strasbourg

Ministrstvo za zdravje

4.-6. november

Konferenca EPAC (European Partners against Corruption)

Nova Gorica

Komisija za preprečevanje korupcije in drugi

6.-7. november

»Ljubljanska konferenca – obnova naše skupne dediščine«  - konferenca s področja kulturne dediščine v jugovzhodni Evropi - nadaljevanje t.i. Ljubljanskega procesa

Ljubljana

Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo

12.-13. november

Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij

Ljubljana

Ministrstvo za javno upravo

16.-17. november

16. konferenca ministrov, pristojnih za lokalno samoupravo

Utrecht

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo

17.-18. november

17. sestanek Odbora strokovnjakov za terorizem

Strasbourg

Ministrstvo za zunanje zadeve

18. novembra

Zasedanje Odbora namestnikov ministrov

Strasbourg

Ministrstvo za zunanje zadeve

18.-20. november

Skupni plenarni zasedanji posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE) in posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE) 

Brdo pri Kranju

Ministrstvo za pravosodje

 

(1) Vse reference na Kosovo, ki se nanašajo na ozemlje, institucije in prebivalstvo, se v tem besedilu razumejo v skladu z Resolucijo Varnostnega Sveta Združenih narodov št. 1244 in brez vnaprejšnjih vplivov na status Kosova.