Skoči na vsebino

PREDSEDUJOČI ODBORU MINISTROV

 

Slovenija je od 12. maja do 18. novembra 2009 na čelu Sveta Evrope. Slovenski minister za zunanje zadeve namreč v tem času vodi Odbor ministrov Sveta Evrope, ki ga sestavljajo zunanji ministri vseh držav članic ali njihovi stalni diplomatski predstavniki v Strasbourgu. To je medvladno telo, v katerem je mogoče enakopravno razpravljati o stališčih posameznih držav do problemov, s katerimi se srečuje evropska družba, in hkrati tudi skupni forum, na katerem se oblikujejo vseevropski odgovori na te izzive. Skupaj s Parlamentarno skupščino je Odbor ministrov varuh temeljnih vrednot Sveta Evrope, ki nadzoruje, da države članice ravnajo v skladu s prevzetimi obveznostmi.

 

<a rtekeep="1" name="zbogar">Samuel Žbogar</a>

 

 

Datum rojstva: 5. marec 1962
Izobrazba: diplomirani politolog, smer mednarodni odnosi
Jeziki: angleščina, italijanščina, srbščina, hrvaščina, francoščina
Zakonski stan: poročen, oče treh otrok
Konjički: tek na dolge proge


Delovne izkušnje:


1986:  Sekretar Kluba tujih študentov na Zavodu za mednarodno znanstveno, tehnično in kulturno sodelovanje;


1987:  Svetovalec, Sektor za sosednje države pri Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje, Ljubljana;


1990:  Tretji sekretar, Uprava za sosednje države pri Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve, Beograd;


1991:  Svetovalec, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije; sekretar slovenske delegacije na Mednarodni konferenci o nekdanji Jugoslaviji;


1991:  Sekretar, Predstavniški urad RS pri opazovalni misiji Evropskih skupnosti v Zagrebu;


1992:  Svetovalec ministra in sekretar v uradu generalnega sekretarja, Ministrstvo za zunanje zadeve;


1993:  Začasni odpravnik poslov in prvi sekretar, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski, Peking;


1995:  Svetovalec vlade/državni podsekretar in vodja Sektorja za Afriko, Azijo, Latinsko Ameriko in Pacifik, Ministrstvo za zunanje zadeve;


1997–2001:  Pooblaščeni minister in namestnik stalnega predstavnika, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Združenih narodih, New York;


1998–1999:  Namestnik predstavnika Republike Slovenije v Varnostnem svetu ZN, New York;


2001–2004:  Državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve;


2004–2008:  Veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike


okt.–nov. 2008: Direktor, Inštitut za strateške študije, Ljubljana;


21. novembra 2008: prisegel kot minister za zunanje zadeve